Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Beleidsregels vrijstellingen/ontheffingen voetgangersgebied centrum Hoogeveen 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels vrijstellingen/ontheffingen voetgangersgebied centrum Hoogeveen 2014
CiteertitelBeleidsregels vrijstellingen/ontheffingen voetgangersgebied centrum Hoogeveen 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde, zedelijkheid, gezondheid, veiligheid, volkshuisvesting en milieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-04-2014Nieuwe regeling

01-04-2014

gmb-2016-154037

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels vrijstellingen/ontheffingen voetgangersgebied centrum Hoogeveen 2014

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen maken bekend dat van het verkeersbesluit tot aanwijzing van het centrum van Hoogeveen tot voetgangersgebied (verkeersbesluit 2014-04), de volgende vrijstellingen en ontheffingen kunnen worden verleend om in dit voetgangersgebied met gemotoriseerde voertuigen (buiten de vastgestelde venstertijden) of fiets te mogen rijden:

a.) Een vrijstelling voor voertuigen van: KPN Telecom, N.V. Rendo, Waterleidingsmaatschappij Drenthe en van de gemeente Hoogeveen. Hierbij gelden al volgende voorwaarden:

 • 1.

  Uitsluitend voor dienstauto’s (met logo, naam of embleem duidelijk zichtbaar).

 • 2.

  Het maximum gewicht van het voertuig bedraagt 3.500 kg.

 • 3.

  Enkel voor het uitvoeren van werkzaamheden in het voetgangersgebied zelf.

 

b.) Een vrijstelling voor houders van een gehandicaptenparkeerkaart. Deze vrijstelling is ook van toepassing op brommobielen en taxi’s die één of meerdere gehandicapte personen vervoeren. Hiervoor gelden al de volgende voorwaarden:

 • 1.

  Alleen van toepassing op dinsdagen van 09:00 tot 13:00.

 • 2.

  Het maximum gewicht van het voertuig bedraagt 3.500 kg.

 • 3.

  De gehandicaptenparkeerkaart dient duidelijk zichtbaar te zijn. Voor brommobielen en taxi’s geldt dat minimaal één inzittende (uitgezonderd taxi-chauffeurs) op verzoek een geldige WVG-pas of een gehandicaptenparkeerkaart moet kunnen tonen.

 

c.) Een vrijstelling voor marktkooplui tijdens het op- en afbouwen van de kraam en gedurende de markt op donderdag en zaterdag.

 

d.) Tijdelijke ontheffingen voor één of meer dagen, weken of maanden en maximaal voor één jaar, zijn mogelijk voor:

 • -

  - Aannemers en installatiebedrijven voor werkzaamheden.

 • -

  Verhuisbedrijven voor verhuizingen.

 • -

  Bevoorradingsverkeer, onder de volgende voorwaarden:

  i. Het pand beschikt niet over een achteringang, en

  ii. Bevoorrading vindt in principe plaats gedurende de venstertijden (ma-vr 7-11 uur en ma-do 18-23 uur), of

  iii. Het vervoeren van de betreffende waar of goederen aan regels gebonden is (b.v. Warenwet), waardoor bevoorrading vanuit het voetgangersgebied noodzakelijk is. Voor deze tijdelijke ontheffingen gelden de volgende voorwaarden:

 • 1.

  Aangetoond moet worden dat het absoluut niet mogelijk is om te laden of te lossen aan de achterzijde van het pand én binnen de vastgestelde venstertijden.

 • 2.

  Enkel geldig voor het bevoorraden of uitvoeren van werkzaamheden in het voetgangersgebied zelf of in de aangrenzende bebouwing.

 • 3.

  Het maximum gewicht van het voertuig bedraagt 3.500 kg.

 

e.) Een vrijstelling voor gehandicaptenvoertuigen. Gehandicaptenvoertuigen zijn voertuigen (o.a. scootmobiel, duofiets, driewielfiets) die:

 • -

  Aangepast zijn aan de handicap van de gebruiker.

 • -

  Niet breder zijn dan 1,10 meter.

 • -

  Geen bromfiets of snorfiets zijn.

 

f.) Een vrijstelling voor het fietsen in het voetgangersgebied, uitgezonderd de volgende momenten (op basis van het verkeersbesluit 2004/28):

 • -

  Donderdags van 07:00 tot 18:00

 • -

  Vrijdags van 07:00 tot 21:00

 • -

  Zaterdags van 07:00 tot 18:00

Dit alleen onder de voorwaarde dat fietsers hun gedrag dienen aan te passen aan de omstandigheden.

 

g.) Een vrijstelling voor fietsers, die in verband met het bezorgen van post en/of dagbladen in het voetgangersgebied moeten zijn. Deze vrijstelling is van toepassing op het tijdgebonden fietsverbod. Hierbij gelden al de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De bezorgfunctie van de fietser moet duidelijk herkenbaar zijn, bijvoorbeeld middels het gebruik van fietstassen met opdruk van de bezorgende dienst.

 • 2.

  Tijdens de werkzaamheden moet op minimaal één bezorgadres in het voetgangersgebied post/dagblad(en) bezorgd worden.

 

h.) Tijdelijke ontheffingen voor fietsers in afwijking van lid f.) voor één of meer dagen, weken of maanden en maximaal voor één jaar, zijn mogelijk voor:

 • -

  Fietstaxi’s.

 • -

  Personen met een mobiliteitsbeperking.

Voor de tijdelijke ontheffingen voor personen geldt de volgende voorwaarde:

 • 1.

  De ontheffing voor een fietstaxi geldt niet tijdens evenementen en voor de donderdag- en zaterdagmarkt.

 • 2.

  Aangetoond moet worden dat het absoluut niet mogelijk is om te voet de winkels, de markt én woningen zonder achteringang te bezoeken.

 • 3.

  Vanuit de WMO advies is uitgebracht over 2.).

 

Algemene voorwaarden

Voor alle vrijstellingen en tijdelijke ontheffingen geldt de voorwaarde dat er in het voetgangersgebied stapvoets (ca 5 km/uur) gereden dient te worden, ongeacht het soort vervoermiddel.

Het voetgangersgebied mag met gemotoriseerd verkeer alleen via de volgende straten worden ingereden:

 • -

  Raadhuisstraat

 • -

  Van Echtenstraat

 • -

  Nicolaas Beetsstraat

 

Na het bevoorraden van de betreffende winkels dient het voetgangersgebied via de kortst mogelijk weg verlaten te worden via één van de volgende straten:

 • -

  Grote Kerkstraat

 • -

  Nicolaas Beetsstraat

 

Aan elke tijdelijke ontheffing kunnen nadere eisen gesteld worden over de te volgen route en te gebruiken ingang en de uitgang. Ook aan andere zaken kunnen nadere eisen worden gesteld; dit dient per ontheffing afzonderlijk bekeken te worden.

Daarnaast wordt als voorwaarde gehanteerd dat gebruikers van een tijdelijke ontheffing de ontheffing goed zichtbaar in de auto (punt d.) moeten hebben, danwel op verzoek van de handhaver (punt h.) kunnen tonen.

In bijzondere gevallen worden of zijn, afhankelijk van de aard en noodzaak, voor tijdelijke aard (onder bepaalde voorwaarden) ontheffingen verleend.

 

Overig

Tijdelijke ontheffingen dienen te worden aangevraagd bij Vergunningverlening in het Compagnieshuis, telefoon 14 0528.