Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Aanwijzingsbesluit camperplaatsen gemeente Hoogeveen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit camperplaatsen gemeente Hoogeveen
CiteertitelBesluit camperplaatsen gemeente Hoogeveen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde, zedelijkheid, gezondheid, veiligheid, volkshuisvesting en milieu
Externe bijlageCamper-overnachtingsplaats

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-11-2016Nieuwe regeling

01-11-2016

gmb-2016-161432

BBV02324

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit camperplaatsen gemeente Hoogeveen

Overwegende dat;

  • .

    het op grond van artikel 51, lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Hoogeveen (APV) is het verboden op of aan de weg een kampeerauto te plaatsen met het doel deze aan te wenden als overnachtingsmiddel;

  • .

    op grond van artikel 51, lid 2 APV het college plaatsen aan kan wijzen waar het overnachten in een kampeerauto is geoorloofd;

  • .

    er in het kader van het algemeen belang er behoefte is aan een gereguleerde overnachtingsplaats voor campers aan de zuidzijde van het grote parkeerplein De Markt waar bezoekers van Hoogeveen met hun camper kunnen staan en mogen overnachten;

 

Gelet op het bepaalde in 51 van de Algemene Plaatselijke Verordening Hoogeveen;

BESLUIT:

 

Artikel 1  

Op grond van artikel 51, lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Hoogeveen het gedeelte van het grote parkeerplein De Markt, dat is aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening ‘Aangewezen als camper-overnachtingsplaats ex art. 51 lid 2 APV’ met de datum 14 oktober 2016, aan te wijzen als plaats waar het verbod van artikel 51, lid 1 APV niet van toepassing is en daarbij op grond van artikel 51, lid 2 en 3 APV te bepalen dat een camper ten behoeve van nachtverblijf op deze plaats niet langer dan 3 x 24 uur mag worden geplaatst of geplaatst mag worden gehouden.

 

Artikel 2

Dit besluit kan worden aangehaald als 'Besluit camperplaatsen gemeente Hoogeveen'.

 

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag nadat het bekend gemaakt is.

Aldus besloten in de vergadering van 1 november 2016.

De Burgemeester, De secretaris,

K.B. Loohuis, N. Kramer

Bijlage Kaart