Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Arbeidsvoorwaarden voor het personeel in dienst van de gemeente Hoogeveen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingArbeidsvoorwaarden voor het personeel in dienst van de gemeente Hoogeveen
CiteertitelArbeidsvoorwaarden voor het personeel in dienst van de gemeente Hoogeveen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuurlijke organisatie - Besluiten en regelingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 160 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-11-2016Nieuwe regeling

29-03-2016

gmb-2016-165487

Tekst van de regeling

Intitulé

Arbeidsvoorwaarden voor het personeel in dienst van de gemeente Hoogeveen

Het college van Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen,

Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

Besluit

Voor het personeel werkzaam in dienst van de gemeente Hoogeveen zich te conformeren aan de vastgestelde arbeidsvoorwaarden en rechtspositieregelingen zoals die gelden voor het personeel van de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen, tenzij een afwijkend besluit is genomen.

29 maart 2016

De burgemeester, De secretaris,

 

K.B. Loohuis G.H. de Vries