Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelasting

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelasting
CiteertitelKostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelasting
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBelastingen en tarieven

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 225 Gemw
 2. art. 234 Gemw
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-201601-01-2018Nieuwe regeling

08-12-2016

gmb-2016-182303

Tekst van de regeling

Intitulé

Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelasting

De raad van de gemeente Hoogeveen;

Gelezen het voorstel van het college;

Gelet op artikel 225 en 234 van de Gemeentewet, alsmede het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen en artikel 8, lid 1, van de Verordening Parkeerbelastingen 2017;

Overwegende, dat het maximale tarief van de naheffingsaanslag€ 61,- bedraagt voor 2017 en dit tarief als volgt is onderbouwd;

Besluit:

 • 1.

  Dat de kosten ter zake van het opleggen van een naheffingsaanslag worden geraamd op:

  a.

  Vaste informatievewerkingskosten

  € 15.130,-

  b.

  Variabele informatieverwerkingskosten

  € 6.860,-

  c.

  Kosten van afschrijving en interest

  € 13.830,-

  d.

  Personeelskosten

  € 188.950,-

  e.

  Overheadkosten

  € 77.260,-

  Totaal

   

  € 302.020,-

 

 • 2.

  Dat de kosten per naheffingsaanslag worden berekend als volgt:

  a. Aantal naheffingsaanslagen : 4.900

  b. Kosten € 302.020,- : 4.900 = € 61,63 per naheffingsaanslag.

 • 3.

  Dit besluit kan worden aangehaald als: Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hoogeveen,

gehouden op 8 december 2016.

 

De griffier, De voorzitter,

C. Elken-van Mierlo, K.B. Loohuis