Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelasting

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelasting
CiteertitelKostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBelastingen en tarieven

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 225 van de Gemeentewet
 2. artikel 234 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019Nieuwe regeling

20-12-2018

gmb-2018-282019

Tekst van de regeling

Intitulé

Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelasting

De raad van de gemeente Hoogeveen;

Gelezen het voorstel van het college;

Gelet op artikel 225 en 234 van de Gemeentewet, en het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen en artikel 19 van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2018;

Overwegende, dat het maximale tarief van de naheffingsaanslag € 62,70 bedraagt;

Besluit vast te stellen het navolgende:

Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelasting 2019

Artikel 1 Kosten naheffingsaanslag

 • 1.

  De kosten ter zake van het opleggen van een naheffingsaanslag worden geraamd op:

a.

Vaste informatieverwerkingskosten

€ 11.211,-

b.

Variabele informatieverwerkingskosten

€ 4.821,-

c.

Kosten van afschrijving en interest

€ 6.000,-

d.

Personeelskosten

€ 170.000,-

e.

Overheadkosten

€ 70.000,-

 

Totaal

€ 262.032,-

 

 • 2.

  Dat de kosten per naheffingsaanslag worden als volgt berekend:

  a. Aantal naheffingsaanslagen: 2.330;

  b. Kosten € 262.032,- : 2330 = € 112,46 per naheffingsaanslag

Artikel 2 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

 • 2.

  Het Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelasting 2018, vastgesteld op 7 december 2017, wordt ingetrokken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 6 december 2018.

De griffier,  de voorzitter,

C. Elken-van Mierlo,  K.B. Loohuis