Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Privaatrechtelijke parkeertarieven parkeergarage De Kaap 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingPrivaatrechtelijke parkeertarieven parkeergarage De Kaap 2019
CiteertitelPrivaatrechtelijke parkeertarieven 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBelastingen en tarieven - Besluiten en regelingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019Nieuwe regeling

20-12-2018

gmb-2018-282023

Tekst van de regeling

Intitulé

Privaatrechtelijke parkeertarieven parkeergarage De Kaap 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen;

Besluit vast te stellen de navolgende:

Privaatrechtelijke parkeertarieven parkeergarage De Kaap 2019:

Artikel 1 Tarieven

De privaatrechtelijke parkeertarieven (inclusief 21% BTW) zijn als volgt vastgesteld:

 

Tarieven abonnementen 2019

Tarief 2019

Bepalingen

Garageabonnement bewoners en bedrijven(alleen in combinatie met parkeervergunning

lang- en lang/kort parkeren)

 

€ 20,00

00.00 t/m 24.00 uur ma t/m zo ma t/m zo

Garageabonnement bewoners en bedrijven (nachtabonnement)

 

€ 150,00

17.00 t/m 09.00 uur ma t/m zo ma t/m zo

Vervanging toegangspas (ongeacht de reden)

€ 7,50

 

 

Tarieven kort parkeren 2019

Tarief 2019

Bepalingen

 

Ma t/m za van 08.00 uur – 20.00 uur

€ 1,70

per 60 min of een deel hiervan per € 0,10

 

Vrij van 20.00 uur – 21.00 uur

€ 1,70

per 60 min of een deel hiervan per € 0,10

 

Zo van 13.00 uur – 18.00 uur

€ 1,70

per 60 min of een deel hiervan per € 0,10

 

Ma, di, wo, do en za 20.00 uur – 08.00 uur

€ 0,10

per 30 min

 

Vrij van 21.00 uur – za 08.00 uur

€ 0,10

per 30 min

 

Za van 20.00 uur – zo 13.00 uur

€ 0,10

per 30 min

 

Zo van 18.00 uur – ma 08.00 uur

€ 0,10

per 30 min

 

Dagkaart ma t/m za tijdens uurtarief € 1,70

€ 8,50

per dag

Uitrijkaart ten gevolge van een beschadigde of verloren kaart

€ 10,00

 

1e Paasdag, 1 Pinksterdag, 1e Kerstdag, Oudejaarsdag en

1 januari van 00.00 uur

tot 24.00 uur

 

€ 0,10

per 30 min

Artikel 2 Nadere regels door het college

Het college stelt in de ‘Uitgifteregels parkeerabonnementen’ het beleid vast ten aanzien van:

 • a.

  het maximaal aantal uit te geven parkeerabonnementen;

 • b.

  het verlenen, het intrekken en het -ontzeggen van abonnementen;

 • c.

  het gebruik van de parkeerabonnementen;

 • d.

  de geldigheidsduur van een parkeerabonnement.

Artikel 3 Diefstal, verlies, vermissing of beschadiging

 • 1.

  In geval van diefstal van de abonnementspas wordt slechts een vervangende abonnementspas verstrekt indien van de diefstal aangifte is gedaan bij de politie en tegen overlegging van het proces-verbaal.

 • 2.

  Bij beschadiging waardoor een abonnementspas niet meer werkt kan een nieuwe pas worden verstrekt na inlevering van de oude pas.

 • 3.

  Bij verlies of vermissing wordt een vervangende abonnementspas verstrekt na het op verzoek van de abonnementhouder blokkeren van de oude pas.

 • 4.

  Alle kosten, verbonden aan de uitgifte van vervangende abonnementspassen zijn voor rekening van de abonnementhouder.

Artikel 4 Wijze van betaling en restitutie

 • 1.

  De abonnementskosten van het verleende garageabonnement worden in rekening gebracht via een nota.

 • 2.

  Indien een garageabonnement in de loop van een jaar wordt verleend of beëindigd is het tarief naar evenredigheid verschuldigd, gerekend van de eerste dag van de maand volgend op de datum van verlening, dan wel tot de eerste dag van de maand na beëindiging.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als Privaatrechtelijke parkeertarieven 2019.

 • 3.

  Het besluit Privaatrechtelijke parkeertarieven 2017 wordt ingetrokken.

 

Burgemeester en wethouders van Hoogeveen,

 

de secretaris, de burgemeester,

Nanne Kramer Karel Loohuis