Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Aanwijzingsbesluit parkeren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit parkeren
CiteertitelAanwijzingsbesluit Parkeren
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBelastingen en tarieven - Besluiten en regelingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 225 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2018Nieuwe regeling

18-12-2018

gmb-2018-282024

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit parkeren

Het college van Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen;

Gelet op:

 • -

  artikel 225 van de Gemeentewet; en

 • -.

  artikel 2 en artikel 12 van de verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2019; 

Besluit: 

Vast te stellen het navolgende Aanwijzingsbesluit Parkeren

Artikel 1 Betaald parkeren

Als plaatsen waarop slechts tegen betaling van belasting, zoals bedoeld in artikel 12 van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2019, mag worden geparkeerd, worden aangewezen:

 • a.

  Schutstraat tussen Zuiderweg en Alteveerstraat;

 • b.

  Het Haagje tussen Alteveerstraat en Beukemastraat;

 • c.

  Markt;

 • d.

  Beatrixstraat naast het gemeentehuis;

 • e.

  Prins Bernhardstraat naast het gemeentehuis;

 • f.

  Raadhuisstraat;

 • g.

  Raadhuisplein voor het gemeentehuis;

 • h.

  Raadhuisplein voor het Compagnieshuis;

 • i.

  Van Echtenstraat nabij De Haven en de Nederlands Hervormde Kerk;

 • j.

  Stoekeplein;

 • k.

  Blankensplein Zuid;

 • l.

  Herman Bavinckstraat, tegen het Bavinckplein aan;

 • m.

  Blankensplein Noord;

 • n.

  Herman Bavinckplein;

 • o.

  Dekkerplein;

 • p.

  Bilderdijkplein;

 • q.

  Nicolaas Beetsplein;

 • r.

  Reviusplein;

 • s.

  Schutsplein;

 • t.

  rondom het Beukemaplein (m.u.v. Beukemaplein zuidzijde);

 • u.

  Plein aan de Van Der Duyn van Maasdamstraat;

 • v.

  Hoofdstraat Noord;

 • w.

  Alteveerstraat tussen Schutstraat en Kortewijkstraat;

 • x.

  Van Echtenplein;

 • y.

  Bentinckslaan tussen Stoekeplein en Jakob Elemastraat.

Artikel 2 Vergunningparkeren

Als plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning, zoals bedoeld in artikel 2 van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2019, worden aangewezen:

 • a

  sector A: het gebied tussen Prinses Beatrixstraat, Van Limburg Stirumstraat, Blankenslaan-Oost (inclusief) en de betaald parkeerpleinen, alsmede het plein op de hoek Brinkstraat - Willemskade;

 • b

  sector B: het gebied tussen Prinses Beatrixstraat (inclusief), Van Limburg Stirumstraat, Schutstraat, Brederoweg en de betaald parkeerpleinen;

 • c

  sector C: Alteveerstraat tussen Kortewijkstraat en Beckerstraat;

 • d

  sector D: Piet Heinstraat, de Karel Doormanstraat, De Ruyterstraat ten noorden van Karel Doormanstraat en het plein tussen De Ruyterstraat en Zuiderweg;

 • e

  sector E: de parkeerterreinen achter Carmiggeltstede en Schuilenburcht, alsmede de Wilhelminastraat tussen Oranjestraat en fietssluis;

 • f

  sector F: Van Echtenstraat en Bentinckslaan, beide tussen Wilhelminastraat en Julianastraat, de Julianastraat tussen Linthorst Homanstraat en Van Echtenstraat en de Grote Kerkstraat tussen Wilhelminastraat en Julianastraat;

 • g

  sector G: Bentinckslaan tussen Stoekeplein en Wilhelminastraat, Jakob Elemastraat, Van Echtenstraat tussen Jakob Elemastraat en Wilhelminastraat;

 • h

  sector H: Notaris Mulderstraat, tussen Jan Dekkerstraat en het Haagje;

 • i

  sector I: Beukemastraat, tussen Beukemaplein en Wethouder Robaardstraat;

 • j

  sector J: Carstenstraat, tussen Schutstraat en Oldenbandringhstraat;

 • k

  Ten Oeverstraat;

 • l

  Armenwerkhuispad.

Artikel 3 Tijden van parkeerregulering

 • 1.

  Op de volgende tijdstippen zijn betaald parkeren en vergunning parkeren, zoals bedoeld in artikel 2 en artikel 12 van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2019, van toepassing:

  a. maandag t/m donderdag 08.00-19.00 uur;

  b. vrijdag 08.00-21.00 uur;

  c. zaterdag 08.00-19.00 uur;

  d. feestdagen (2e paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, 2e pinksterdag, Hemelvaartsdag, goede vrijdag en 2e kerstdag) 08.00-19.00 uur:

 • 2.

  Op Nieuwjaarsdag, 1e Paasdag, 1e Pinksterdag, 1e Kerstdag en Oudejaarsdag wordt geen parkeerbelasting geheven.

 • 3.

  Op het Armenwerkhuispad en in de Ten Oeverstraat is het vergunningparkeren 24 uur per dag en zeven dagen per week van kracht.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking en is vanaf 1-1-2019 van toepassing.

 • 2.

  Het Aanwijzingsbesluit Betaald en Vergunningparkeren 2013 wordt met ingang van 1 januari 2019 ingetrokken.

 • 3.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Aanwijzingsbesluit Parkeren”.

 

Hoogeveen,

Het college van burgemeester en wethouders van Hoogeveen,

De burgemeester, De secretaris

Karel Loohuis Nanne Kramer