Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Aanwijzingsbesluit verkeerd gestalde (brom)fietsen stationsgebied Hoogeveen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit verkeerd gestalde (brom)fietsen stationsgebied Hoogeveen
CiteertitelAanwijzingsbesluit verkeerd gestalde (brom)fietsen stationsgebied Hoogeveen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageStationsgebied

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-03-2020Aanwijzingsbesluit verkeerd gestalde (brom)fietsen stationsgebied Hoogeveen

04-02-2020

gmb-2020-65604

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit verkeerd gestalde (brom)fietsen stationsgebied Hoogeveen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen,

Overwegende dat:

  • 1.

    in artikel 50a lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2007 (APV) is opgenomen dat het verboden is in door het college aangewezen gebieden fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan;  

  • 2.

    in artikel 50a lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2007 (APV) is opgenomen dat het verboden is in door het college aangewezen gebieden fietsen of bromfietsen langer dan een door het college vastgestelde periode onafgebroken te laten staan.

 

BESLUIT:  

Het stationsgebied zoals aangegeven op de bij dit besluit horende en als zodanig gewaarmerkte tekening aan te wijzen als ‘aangewezen gebied’ in de zin van artikel 50a van de APV.

 

Dit besluit treedt op de eerste dag na bekendmaking in werking.

 De burgemeester, De secretaris,