Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Leidraad invordering waterschapsbelastingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingLeidraad invordering waterschapsbelastingen
CiteertitelLeidraad invordering waterschapsbelastingen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën – belastingen
Externe bijlageLeidraad Invordering waterschapsbelastingen-januari 2003.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De 'Leidraad invordering waterschapsbelastingen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden' kunt u als PDF-bestand vinden onder bijlage.

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 10-6-2003

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Wsb 2003/02; UN 18-6-2003, RG 18-6-2003

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Waterschapswet, artikel 123
  2. Waterschapswet, artikel 144, lid 5
  3. Algemene wet bestuursrecht, artikel 1:3
  4. Algemene wet bestuursrecht, artikel 10:3
  5. Invorderingswet 1990, artikel 31

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-06-200310-03-2006nieuwe regeling

10-06-2003

Wsb 2003/02; UN 18-6-2003, RG 18-6-2003

FBB/03.088

Tekst van de regeling

Intitulé

Leidraad invordering waterschapsbelastingen

 

 

Inhoud

het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;

op het voorstel van 10 juni 2003 met nr. FBB/03.088;

gelet op artikel 123 Waterschapswet, artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht, artikel 31 Invorderingswet 1990, artikel 144, lid 5, Waterschapswet en artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

de bijgevoegde Leidraad invordering waterschapsbelastingen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vast te stellen.

Vastgesteld in de vergadering van 10 juni 2003.

ir. D. Vergunst, voorzitter

drs. E.Th. Meuleman, secretaris (plv.)