Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Delegatie van de bevoegdheid tot het benoemen van de (plaatsvervangende) leden van de commissie behandeling bezwaren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingDelegatie van de bevoegdheid tot het benoemen van de (plaatsvervangende) leden van de commissie behandeling bezwaren
CiteertitelDelegatie van de bevoegdheid tot het benoemen van de (plaatsvervangende) leden van de commissie behandeling bezwaren
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur – waterschappen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 20-12-1995

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-199501-05-2014nieuwe regeling

20-12-1995

-

95.B88

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatie van de bevoegdheid tot het benoemen van de (plaatsvervangende) leden van de commissie behandeling bezwaren

 

 

Inhoud

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;

gezien het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 5 december 1995, nr. 95.B88;

gelet op artikel 4 van de Verordening behandeling bezwaren;

BESLUIT:

de bevoegdheid van het algemeen bestuur tot het benoemen van leden en plaatsvervangende leden van de commissie behandeling bezwaren, als opgenomen in artikel 4 van de Verordening behandeling bezwaren, te delegeren aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering op 20 december 1995.

Voorzitter, Secretaris (wnd.)