Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Beleidslijn gedifferentieerd onderhoud natuurgebieden Kromme Rijngebied

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingBeleidslijn gedifferentieerd onderhoud natuurgebieden Kromme Rijngebied
CiteertitelBeleidslijn gedifferentieerd onderhoud natuurgebieden Kromme Rijngebied
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageBeleidslijn gedifferentieerd onderhoud natuurgebieden Kromme Rijngebied

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-04-2015nieuwe regeling

17-03-2015

Wsb 2015, 2572

915092

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidslijn ”Gedifferentieerd onderhoud natuurgebieden KrommeRijngebied”

Het college van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;

Gelet op het voorstel aan het college van 17 maart 2017, DMnr. 915092;

Gezien het beleid zoals verwoord in het waterbeheerplan en gezien hoofdstuk 2 van de Keur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;

 

Besluit:

 

de beleidslijn”Gedifferentieerd onderhoud natuurgebieden Kromme Rijngebied” vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 maart 2015.

Dijkgraaf (plv),  G.P. Beugelink

Secretaris,  J. Goedhart