Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap van Rijnland

Besluit intrekking precariorechten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap van Rijnland
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingBesluit intrekking precariorechten
CiteertitelBesluit intrekking precariorechten
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerprecht – bezwaar en klachten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervallen verordening.

Intrekking van de Precarioverordening van het waterschap De Oude Rijnstromen

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit:

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet, 110

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-01-200501-01-200501-01-2019nieuwe regeling

19-01-2005

-

Nr: 05.02257

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit intrekking precariorechten

 

 

Intrekking

De algemene vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland;

Gezien het voorstel van de Voorbereidingscommissie d.d. 24 december 2004;

Gelet op artikel 110 van de Waterschapswet;

Besluit :

De Precarioverordening van het waterschap De Oude Rijnstromen van 26 september 2000, nr. 2000/0130517, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 17 december 2001, in te trekken met ingang van 1 januari 2005.

Leiden, 19 januari 2005