Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap van Rijnland

Besluit aanwijzing belastingplichtigen Rijnland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap van Rijnland
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingBesluit aanwijzing belastingplichtigen Rijnland
CiteertitelBesluit aanwijzing belastingplichtigen Rijnland
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën – belastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Beleidsregels voor het aanwijzen van belastingplichtigen. Watersysteemheffing, zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing.

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 17-11-2009

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Witte weekblad, 17-02-2009

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, 1:3, 4e lid en art. 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200901-01-2011nieuwe regeling

17-11-2009

Witte weekblad, 17-02-2009

08
24-03-200501-01-200501-01-2009nieuwe regeling

11-01-2005

Witte weekblad, 2005-03-23 

05.03062

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanwijzing belastingplichtigen Rijnland

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland

gelet op artikel 1:3, 4e lid en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 2 van de Verordening watersysteemheffing Rijnland 2009, artikel 3 van de Verordening verontreinigingsheffing Rijnland 2009 en artikel 3 van de Verordening zuiveringsheffing Rijnland 2009;

Besluiten:

vast te stellen de volgende beleidsregels voor het aanwijzen van belastingplichtigen.

Inhoud

Artikel 1  Watersysteemheffing ongebouwd, natuurterreinen en gebouwd

Indien bij het opleggen van de watersysteemheffing ongebouwd, natuurterreinen en gebouwd

 • a.

   voor eenzelfde onroerende zaak meer dan één genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht kan worden aangewezen, of

 • b.

  op eenzelfde onroerende zaak verschillende soorten van beperkt recht zijn gevestigd, zoals vruchtgebruik, opstal of erfpacht, wordt de aanslag gesteld ten name van één belastingplichtige op basis van Prioriteitentabel A van dit besluit.

Artikel 2  Watersysteemheffing ingezetenen, zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing

Indien bij het opleggen van de ingezetenenheffing, de zuiveringsheffing of de verontreinigingsheffing meer dan één gebruiker van een woonruimte kan worden aangewezen, wordt de aanslag gesteld ten name van één belastingplichtige op basis van Prioriteitentabel B van dit besluit.

Artikel 3  Inwerkingtreding en citeertitel

 • a.

  Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking en heeft betrekking op de aanslagen die worden opgelegd vanaf 1 januari 2009.

 • b.

  Dit besluit kan worden aangehaald als: “Besluit aanwijzing belastingplichtigen hoogheemraadschap van Rijnland”.

Leiden,  17 november 2008                                    

Dijkgraaf en hoogheemraden,

Prioriteitentabel A

Prioriteitentabel A, Besluit aanwijzing belastingplichtigen                                               

Categorie: Watersysteemheffing ongebouwd, natuurterreinen en gebouwd. 

Prioriteitentabel A, Categorie: Watersysteemheffing ongebouwd, natuurterreinen en gebouwd.

prioriteitsvolgorde

zakelijk/

beperkt recht

aandeel

geheel/gedeelte

bedrijf/

geslacht

leeftijd

AKR-nummer

1.

2.

3.

4.

vol eigendom

vol eigendom

vol eigendom

vol eigendom

geheel

geheel

geheel

geheel

bedrijf

man

vrouw

onbekend

 

 

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

vol eigendom

vol eigendom

vol eigendom

vol eigendom

vol eigendom

vol eigendom

vol eigendom

gedeelte

gedeelte

gedeelte

gedeelte

gedeelte

gedeelte

gedeelte

bedrijf

man

man

vrouw

vrouw

onbekend

onbekend

oudste

gelijk/onbekend

oudste

gelijk/ombekend

oudste

gelijk/ombekend

laagste

laagste

laagste

12.

13.

14.

15.

vruchtgebruik

vruchtgebruik

vruchtgebruik

vruchtgebruik

geheel

geheel

geheel

geheel

bedrijf

man

vrouw

onbekend

 

 

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

vruchtgebruik

vruchtgebruik

vruchtgebruik

vruchtgebruik

vruchtgebruik

vruchtgebruik

vruchtgebruik

gedeelte

gedeelte

gedeelte

gedeelte

gedeelte

gedeelte

gedeelte

bedrijf

man

man

vrouw

vrouw

onbekend

onbekend

oudste

gelijk/onbekend

oudste

gelijk/ombekend

oudste

gelijk/ombekend

laagste

laagste

laagste

23.

24.

25.

26.

opstalrecht

opstalrecht

opstalrecht

opstalrecht

geheel

geheel

geheel

geheel

bedrijf

man

vrouw

onbekend

 

 

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

opstalrecht

opstalrecht

opstalrecht

opstalrecht

opstalrecht

opstalrecht

opstalrecht

gedeelte

gedeelte

gedeelte

gedeelte

gedeelte

gedeelte

gedeelte

bedrijf

man

man

vrouw

vrouw

onbekend

onbekend

oudste

gelijk/onbekend

oudste

gelijk/ombekend

oudste

gelijk/ombekend

laagste

laagste

laagste

34.

35.

36.

37.

erfpacht

erfpacht

erfpacht

erfpacht

geheel

geheel

geheel

geheel

bedrijf

man

vrouw

onbekend

 

 

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

erfpacht

erfpacht

erfpacht

erfpacht

erfpacht

erfpacht

erfpacht

gedeelte

gedeelte

gedeelte

gedeelte

gedeelte

gedeelte

gedeelte

bedrijf

man

man

vrouw

vrouw

onbekend

onbekend

oudste

gelijk/onbekend

oudste

gelijk/ombekend

oudste

gelijk/ombekend

laagste

laagste

laagste

Prioriteitentabel B

Prioriteitentabel B, Besluit aanwijzing belastingplichtigen                                               

Categorie: Watersysteemheffing ingezetenen, zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing.          

Prioriteitentabel B, Categorie: Watersysteemheffing ingezetenen, zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing.

prioriteitsvolgorde

burgerlijke staat

geslacht

leeftijd

datum vestiging

A-nummer

1.

2.

3.

gehuwd

gehuwd

gehuwd

man

man

man

oudste

gelijk/onbekend

gelijk/onbekend

oudste

gelijk/onbekend

laagste

4.

5.

6.

gehuwd

gehuwd

gehuwd

vrouw

vrouw

vrouw

oudste

gelijk/onbekend

gelijk/onbekend

oudste

gelijk/onbekend

laagste

7.

8.

9.

gehuwd

gehuwd

gehuwd

onbekend

onbekend

onbekend

oudste

gelijk/onbekend

gelijk/onbekend

oudste

gelijk/onbekend

laagste

10.

11.

12.

gehuwd geweest

gehuwd geweest

gehuwd geweest

man

man

man

oudste

gelijk/onbekend

gelijk/onbekend

oudste

gelijk/onbekend

laagste

13.

14.

15.

gehuwd geweest

gehuwd geweest

gehuwd geweest

vrouw

vrouw

vrouw

oudste

gelijk/onbekend

gelijk/onbekend

oudste

gelijk/onbekend

laagste

16.

17.

18.

gehuwd geweest

gehuwd geweest

gehuwd geweest

onbekend

onbekend

onbekend

oudste

gelijk/onbekend

gelijk/onbekend

oudste

gelijk/onbekend

laagste

19.

20.

21.

ongehuwd/onbekend

ongehuwd/onbekend

ongehuwd/onbekend

man

man

man

oudste

gelijk/onbekend

gelijk/onbekend

oudste

gelijk/onbekend

laagste

22.

23.

24.

ongehuwd/onbekend

ongehuwd/onbekend

ongehuwd/onbekend

vrouw

vrouw

vrouw

oudste

gelijk/onbekend

gelijk/onbekend

oudste

gelijk/onbekend

laagste

25.

26.

27.

ongehuwd/onbekend

ongehuwd/onbekend

ongehuwd/onbekend

onbekend

onbekend

onbekend

oudste

gelijk/onbekend

gelijk/onbekend

oudste

gelijk/onbekend

laagste