Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Vaststellen sluitingstijd horecabedrijven en alcoholverkoopverbod van winkels in Hoorn op 15 augustus 2011 (Lappendag)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVaststellen sluitingstijd horecabedrijven en alcoholverkoopverbod van winkels in Hoorn op 15 augustus 2011 (Lappendag)
CiteertitelVaststellen sluitingstijd horecabedrijven en alcoholverkoopverbod van winkels in Hoorn op 15 augustus 2011 (Lappendag)
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp140 openbare orde en veiligheid
Externe bijlagenexb-2017-21559 plattegrond

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

320C

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. APV. art 2.30, lid 1
 2. Drank- en horecaverordening art. 4, lid 1
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-07-201101-01-2014nieuwe regeling

19-07-2011

Gemeenteblad 2011-28a

2011 11.22559

Tekst van de regeling

Intitulé

Vaststellen sluitingstijd horecabedrijven en alcoholverkoopverbod van winkels in Hoorn op 15 augustus 2011 (Lappendag)

 

 

 

Corsaregistratienummer: 11.22559

 

De burgemeester van de gemeente Hoorn,

 

Gelezen:

·het voorstel van afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, Team Veiligheid van 7 juli 2011;

 

Gelet op:

·gelet op artikel 2:30, lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Hoorn 2010 en artikel 4, lid 1 van de Drank- en horecaverordening Hoorn 2010

 

Overwegende dat:

 • ·

  ieder jaar in de binnenstad van Hoorn Lappendag plaatsvindt (15 augustus 2011);

 • ·

  dit leidt tot een grote stroom bezoekers naar de binnenstad;

 • ·

  op deze feestelijk dag vanaf de vroeg ochtend veel alcohol wordt gedronken;

 • ·

  er in het verleden regelmatig openbare orde problemen zijn geweest als gevolg van het alcoholgebruik;

 • ·

  dat de politie ter ondersteuning van de handhaving van de openbare orde drie mobiele camera’s in de binnenstad heeft geplaatst;

 • ·

  het noodzakelijk is om vanaf 16.00 uur een afkoelingsperiode in te stellen;

 • ·

  het noodzakelijk is horeca tijdelijk te sluiten en voor winkels een tijdelijk alcoholverkoopverbod in te stellen.

Besluit:

Artikel 1

Tot vaststellen van:

 • a.

  een sluitingstijd van 16.00 tot en met 20.00 uur op grond van artikel 2:30, lid 1 Algemene Plaatselijke Verordening Hoorn 2010 voor horecabedrijven. Deze sluitingstijd geldt voor alle horecabedrijven in de binnenstad gelegen op de bij dit besluit behorende plattegrond.

 • b.

  een alcoholverkoopverbod van 16.00 tot 20.00 uur op grond van artikel 4, lid 1 Drank- en horecaverordening Hoorn 2010 voor winkels. Dit verkoopverbod geldt voor winkels in de binnenstad, die alcohol verkopen, gelegen op de bij dit besluit behorende plattegrond. [Klik hier om het document te downloaden]

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.

 

Hoorn, d.d. 19 juli 2011

 

 

De burgemeester,

 

plattegrond