Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Besluit salarisschaal en functielijst ID-medewerkers

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit salarisschaal en functielijst ID-medewerkers
CiteertitelBesluit salarisschaal en functielijst ID-medewerkers
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp002 personeel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

770A

Ingetrokken is de gedragslijn voor in- en doorstroombanen bij de gemeente Hoorn d.d. 5 oktober 1999

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Bezoldigingsverordening gemeentepersoneel , art. 4, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-10-200801-01-200424-10-2014nieuwe regeling

14-10-2008

Gemeenteblad 2008=22

2003 08.45339

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit salarisschaal en functielijst ID-medewerkers

Corsanummer : 08.45339

 

Het college van burgemeester en wethouders;

 

overwegende dat:

 • -

  de Gedragslijn voor In- en Doorstroombanen bij de gemeente Hoorn d.d. 5 oktober 1999 is ingetrokken bij besluit d.d. 13 juli 2004, welk besluit in werking is getreden per 1 januari 2004;

 • -

  ten gevolge van deze intrekking enige twijfel is gerezen over de juridische basis voor aanstelling van een aantal medewerkers in schaal 1, als bedoeld in de bijlage behorende bij de CAR/UWO;

 • -

  de nodige correspondentie is geweest met de diverse medewerkers waarin onder meer is bevestigd dat de vigerende inschaling in salarisschaal 1 voorlopig ongewijzigd zou blijven;

 • -

  het hieronder vermelde besluit dient ter bekrachtiging van de eerder aan de medewerkers gedane mededeling ter bevestiging van het reeds vele jaren geldende bezoldigingsbeleid met betrekking tot de (voormalige) ID-medewerkers; voor de individuele medewerkers heeft het onderhavige besluit dan ook geen negatieve rechtspositionele consequenties;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 4, lid 3, Bezoldigingsverordening gemeentepersoneel 2004;

 

Gezien het voorstel d.d. 29 september 2008;

 

besluit dat:

 

 • -

  In afwijking van het bepaalde in artikel 4 leden 1 en 2 van de Bezoldigingsverordening gemeentepersoneel 2004 een vaste salarisschaal te weten schaal 1, als bedoeld in bijlage IIa bij de CAR/UWO, exclusief toeslagen en vergoedingen, met een maximum anciënniteit die overeenkomt met 130% van het minimumloonschaal 1, geldt voor de volgende betrekkingen:

   

  • a.

   Parkeerbeheerder bij Stadstoezicht;

  • b.

   Medewerker kantine/schoonmaak bij Stadstoezicht;

  • c.

   Medewerker digitalisering bij de Archiefdienst;

  • d.

   Assistent dierverzorger bij Stadsbeheer;

    

 • -

  Dit besluit in werking treedt met ingang van 1 januari 2004.