Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Intrekkingsbesluit koop en verkoop vakantie-uren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingIntrekkingsbesluit koop en verkoop vakantie-uren
CiteertitelIntrekkingsbesluit koop en verkoop vakantie-uren
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp002 personeel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

770C

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-03-200601-01-200624-10-2014nieuwe regeling

28-02-2006

Gemeenteblad 2006=08d

2006 06.04567

Tekst van de regeling

Intitulé

Intrekkingsbesluit koop en verkoop vakantie-uren

Registratienummer 06.04567

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn;

 

gelezen het voorstel van de afdeling Personeel en Organisatie over de implementatie van de nieuwe organisatie van 3 februari 2006;

 

besluit:

 

vast te stellen het navolgende

 

Intrekkingsbesluit koop en verkoop vakantie-uren

 

Artikel 1 Intrekking

Het college besluit in te trekken de Regeling koop en verkoop van vakantie-uren van 9 november 1999.

Artikel 2 Slotbepalingen

 • Lid 1

   

   

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Intrekkingsbesluit regeling koop en verkoop vakantie-uren”.

 • Lid 2

   

   

  Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het gemeenteblad en werkt terug tot en met 1 januari 2006.

 • Lid 3

   

   

  Dit besluit wordt bekendgemaakt in het gemeenteblad en het gemeentelijke personeelsblad de Persbul.