Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wet Kinderopvang

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders Wet Kinderopvang
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders Wet Kinderopvang
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp002 bestuursorganen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

520C

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet
  2. Wet Kinderopvang

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-09-200824-06-2016nieuwe regeling

20-08-2008

Gemeenteblad 2008=18a

2008 08.28285

Tekst van de regeling

Intitulé

Registratienummer: 08.28285

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoorn;

 

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 1 juli 2008;

 

besluit:

De ambtenaren van de GGD Hollands Noorden, mevrouw T. Hartog en mevrouw J.A.M. Kramer aan te wijzen als toezichthouder in het kader van de Wet Kinderopvang en hiervan mededeling te doen in het Westfries Weekblad.