Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Beleidsregel Maaltijdvergoeding

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Maaltijdvergoeding
CiteertitelBeleidsregel Maaltijdvergoeding
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp610 bijstandsverlening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

410B

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4.3
 2. Wet werk en bijstand, art. 7 en 35

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-05-200601-01-200601-07-2009nieuwe regeling

11-04-2006

Gemeenteblad 2006=17b12

2006 06.14421

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Maaltijdvergoeding

Registratienummer: 06.14421

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn

gelet op het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 7 en 35 van de Wet werk en bijstand;

 

gelezen de op 30 augustus 2005 vastgestelde notitie Bijzondere bijstand 2006;

 

besluit:

 

 • 1.

  vast te stellen de navolgende beleidsregel:

 

Beleidsregel Maaltijdvergoeding

 

Kosten van maaltijden behoren tot de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan en dienen te worden voldaan vanuit een inkomen op minimumniveau.

 

In het geval dat iemand niet in staat is om zelf een warme maaltijd te bereiden en aangewezen is op een maaltijdvoorziening (bijvoorbeeld Tafeltje Dekje), kan aan de hand van bewijsstukken bijzondere bijstand worden verleend voor de meerkosten van een warme maaltijd en voor de kosten van de huur van een magnetron en een vriezer.

De bijstand blijft beperkt tot de normen genoemd in de Coördinatiewet Sociale Verzekering, indien de kosten voor een warme maaltijd deze bedragen overschrijden. De normen zijn te vinden in het Sociaal info (onder “Waardering loon in natura"). Er dient te worden aangesloten bij de bedragen voor maaltijden die in "overige ruimtes" genuttigd worden.

 

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na publicatie en werkt terug tot 1 januari 2006.

 

Beleidsregel 25 Warme maaltijden/Tafeltje Dekje, vastgesteld op 04 november 2003 komt per deze datum te vervallen.

 

 • 2.

  te bepalen dat deze beleidsregel wordt bekendgemaakt door opname in het Gemeenteblad en vervolgens bij de afdeling Communicatie gedurende zes weken op werkdagen van 09.00 tot 15.00 uur voor een ieder ter inzage leggen van dit besluit;

 • 3.

  daarnaast deze beleidsregel bekend te maken aan de CliëntenPlusRaad en de cliënten van Sociale Zaken (per 24 april 2006 de afdeling Werk en Bijstand).