Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar en WOZ ambtenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar en WOZ ambtenaar
CiteertitelAanwijzingsbesluit heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar en WOZ ambtenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp940 lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

733C

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling, art. 2:1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-08-201122-12-2011nieuwe regeling

16-08-2011

Gemeenteblad 2011-30b

2011 11.26596

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar en WOZ ambtenaar

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn;

 

 • -

  gelezen het voorstel van Advies en Control Bestuurs-, Juridische Zaken, Inkoop en Onderzoek aanwijzingsbesluit, heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar en WOZ ambtenaar Gemeente Hoorn;

 • -

  gelet op artikel 2:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Hoorn

 

besluit

 

vast te stellen van een

aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar en WOZ-ambtenaar gemeente Hoorn.

De volgende personen aanwijzen als gemeenteambtenaar, zoals bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b en onderdeel c van de gemeentewet; alsmede als gemeenteambtenaar zoals bedoeld in artikel 1, tweede lid van de Wet waardering onroerende zaken, belast met de uitvoering van de wet WOZ;

 

 • 1.

  Françoise Karina Kaay (geboren op 28 november 1969 te Alkmaar);

 • 2.

  Simone Bodegraven (2 april 1974 te Den Helder).

   

Het besluit treedt in werking twee dagen na bekendmaking in het gemeenteblad;

 

Het besluit wordt aangehaald als “aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar en WOZ-ambtenaar”.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 16 augustus 2011

 

College van burgemeester en wethouders,

 

 

De secretaris,                                    de burgemeester,