Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Beleidsregel witgoed

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel witgoed
CiteertitelBeleidsregel witgoed
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp2007 07.22688

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

410B

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht titel 4.3
 2. Wet werk en bijstand , art. 7,15 en 35

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-07-200701-07-2009nieuwe regeling

29-05-2007

Gemeenteblad 2007=22

2007 07.22688

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel witgoed

Registratienummer: 07.22688

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn

gelet op het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 7, 15 en 35 van de Wet werk en bijstand;

 

besluit:

 • 1.

  vast te stellen de navolgende beleidsregel:

 

Beleidsregel witgoed

 

 

Inwoners van de gemeente Hoorn van 65 jaar of ouder die een inkomen op minimumniveau hebben en met hun vermogen onder de vermogensgrens van artikel 34 WWB blijven, kunnen in aanmerking komen voor een witgoedbijdrage. Deze bijdrage is bestemd voor de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen.

 

Bij de vaststelling van het vermogen wordt geen rekening gehouden met een eventuele overwaarde van een eigen woning. Bij de vaststelling van het vermogen wordt voor eventuele overige bestanddelen aangesloten bij de bepalingen van artikel 34 WWB en de beleidsregel Vermogen.

 

De hoogte van de witgoedbijdrage is gelijk aan de hoogte van de langdurigheidstoeslag als genoemd in artikel 36 WWB. De witgoedbijdrage kan eens per jaar, na aanvraag, worden uitgekeerd.

 

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na publicatie.

 

 • 2.

  te bepalen dat deze beleidsregel wordt bekendgemaakt door opname in het Gemeenteblad en vervolgens bij de afdeling Communicatie gedurende zes weken op werkdagen van 09.00 tot 15.00 uur voor een ieder ter inzage leggen van dit besluit;

 • 3.

  daarnaast deze beleidsregel bekend te maken aan de CliëntenPlusRaad en de cliënten van de afdeling Werk en Bijstand middels de Nieuwsbrief.