Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Beleidsregel Kosten woonzorgcentra en aanleunwoningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Kosten woonzorgcentra en aanleunwoningen
CiteertitelBeleidsregel Kosten woonzorgcentra en aanleunwoningen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp610 bijstandsverlening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

410B

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4.3
 2. Wet werk en bijstand, art. 7 en 35

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-05-200601-01-200601-07-2009nieuwe regeling

11-04-2006

Gemeenteblad 2006=17b23

2006 06.14446

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Kosten woonzorgcentra en aanleunwoningen

Registratienummer: 06.14446

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn

gelet op het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 7 en 35 van de Wet werk en bijstand;

 

gelezen de op 30 augustus 2005 vastgestelde notitie Bijzondere bijstand 2006;

 

besluit:

 

 • 1.

  vast te stellen de navolgende beleidsregel:

Beleidsregel Kosten woonzorgcentra en aanleunwoningen

Woonzorgcentra en aanleunwoningen zorgen er voor dat mensen steeds langer zelfstandig kunnen wonen. Mensen die geïndiceerd zijn door het Centrum Indicatiestelling Zorg kunnen in aanmerking komen voor een aanleunwoning of een plaats in een woonzorgcentrum. Aan een bewoner van een woonzorgcentrum of aanleunwoning worden extra diensten geleverd waarvoor de bewoner dient te betalen. De woonzorgcentra geven de wijzigingen en aangepaste bedragen van de kosten jaarlijks door aan de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Hoorn.

 

Sinds 1 januari 1998 is bijzondere bijstand mogelijk voor de maandelijkse kosten van “extra voorzieningen algemeen” voor de bewoners van woonzorgcentrum Betsy Perk en voor de maandelijkse servicekosten voor de bewoners van de hierna genoemde centra en bijbehorende aanleunwoningen: De Perelaar, Westerhaven, Avondlicht en Ouderenzorg Blokker/Zwaag.

 

Zorggarant

Aan een deel van de bewoners wordt, naast de eerder genoemde kosten, maandelijks een bedrag voor “zorggarant” in rekening gebracht door het betreffende centra. Onder het zorggarant valt onder andere hulp bij ziekte, het buiten zetten van de vuilnisbakken en dergelijke. Deze service wordt aangeboden door het zorgcomplex waartoe de aanleunwoning behoort en draagt bij aan de mogelijkheid om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Voor deze kosten kan ook bijzondere bijstand worden verleend.

 

Serviceabonnement Intermaris

Vanaf 1 januari 2004 is het ook mogelijk om, in het licht van het langer zelfstandig wonen, bijzondere bijstand te verlenen voor de maandelijkse kosten van een serviceabonnement van Intermaris. Abonnees kunnen van deze service gebruik maken, waarbij zonder verdere kosten de volgende zaken kunnen worden gerepareerd: hang- en sluitwerk, douche/kranen (slangen, leertjes), verstopping van afvoer etc.

 

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na publicatie en werkt terug tot 1 januari 2006.

 

Beleidsregel 18 Servicekosten woonzorgcentra/aanleunwoningen komt per deze datum te vervallen.

 • 2.

  te bepalen dat deze beleidsregel bekend wordt gemaakt door opname in het Gemeenteblad en vervolgens bij de afdeling Communicatie gedurende zes weken op werkdagen van 09.00 tot 15.00 uur voor een ieder ter inzage leggen van dit besluit;

   

 • 3.

  daarnaast deze beleidsregel bekend te maken aan de CliëntenPlusRaad en de cliënten van de afdeling Sociale Zaken (per 24 april 2006 de afdeling Werk en Bijstand).