Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Verleningsvoorschriften 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerleningsvoorschriften 2014
CiteertitelVerleningsvoorschriften 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp214 parkeren

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Reglement Verkeersregels en verkeerstekens
 2. Parkeerverordening 2014
 3. Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2015nieuwe regeling

06-12-2013

Gemeenteblad 2013-41c

2013 1008514

Tekst van de regeling

Intitulé

Verleningsvoorschriften 2014

Zaaknummer: 1008514

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

 

 • -

  overwegende dat wij op basis van artikel 4 van de Parkeerverordening 2014, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 8 oktober 2013, de bevoegdheid hebben beleidsregels vast te stellen inzake het aanvragen en verlenen van vergunningen;

 • -

  wij hiertoe beleidsregels hebben opgesteld;

 • -

  gelet op het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, de Parkeerverordening 2014 en de Gemeentewet

   

Besluit:

 

tot het vaststellen van de navolgende beleidsregel:

 

Verleningsvoorschriften 2014

 

I. Vergunning ex artikel 3, lid 2, onder a van de Parkeerverordening 2014;

 

Bewonersvergunning;

 • 1.

  Het aanvragen van een Bewonersvergunning dient te geschieden door middel van het inleveren, dan wel toesturen van het door ons daarvoor vastgestelde aangifteformulier bij/aan het Bureau Stadstoezicht van de gemeente Hoorn;

 • 2.

  Het houderschap van het voertuig waarvoor vergunning wordt aangevraagd wordt vastgesteld door raadpleging van het kentekenregister van de RDW, Rijksdienst voor wegverkeer;

 • 3.

  Indien het voertuig niet op naam staat van de aanvrager/aanvraagster, dient de aanvrager/aanvraagster een lease-contract ten aanzien van dat voertuig of indien het voertuig via de werkgever aan de aanvrager/aanvraagster ter beschikking is gesteld een daartoe strekkende verklaring van die werkgever, dan wel een op naam van de aanvrager/aanvraagster staand en geldig huurcontract voor dat voertuig bij een erkend autoverhuurbedrijf te overleggen alvorens vergunning verleend kan worden;

 • 4.

  De aanvrager/aanvraagster woont in een gebied waar belanghebbendenparkeerplaatsen en/of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn, indien het woonadres van de aanvrager/aanvraagster volgens de Gemeentelijke Basisadministratie is gelegen in dit gebied dan wel indien de voordeur van de woning is gelegen in dit gebied;

 • 5.

  De vergunning wordt vervolgens ofwel per post aan de aanvrager toegezonden, dan wel persoonlijk aan de balie van Bureau Stadstoezicht aan de aanvrager uitgereikt;

 

II. Vergunning ex artikel 3, lid 2, onder b van de

Parkeerverordening 2014;

 

Bedrijfsvergunning;

Regels voor de aanvraag van een Bedrijfsvergunning:

 • 1.

  Het aanvragen van een Bedrijfsvergunning dient te geschieden door middel van het inleveren, dan wel toesturen van het door ons daarvoor vastgestelde aangifteformulier bij/aan Bureau Stadstoezicht van de gemeente Hoorn;

 • 2.

  Op het aangifteformulier moet een schriftelijke motivering worden aangegeven gericht op het verkrijgen van een bedrijfsvergunning;

 • 3.

  De aanvrager/aanvraagster dient een recent uittreksel uit het handelsregister te overleggen, waaruit blijkt dat het bedrijf ten behoeve waarvan het voertuig wordt gebruikt op naam staat van de aanvrager/aanvraagster en het bedrijf is gevestigd in een gebied waar belanghebbendenplaatsen en/of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn;

 • 4.

  De vergunning wordt vervolgens ofwel per post aan de aanvrager toegezonden, dan wel persoonlijk aan de balie van Bureau Stadstoezicht aan de aanvrager uitgereikt;

 

Regels voor de toewijzing van een Bedrijfsvergunning:

 • 5.

  Het gebruik van de Bedrijfsvergunning dient noodzakelijk te zijn voor de primaire bedrijfsvoering, dat wil zeggen de hoofdactiviteiten van het bedrijf;

 • 6.

  Als noodzakelijk voor de bedrijfsvoering wordt in ieder geval niet aangemerkt: woon-/werkverkeer, laden en lossen van goederen (anders dan het frequent vervoeren van goederen die vallen in de categorie vies, vers en vuil), het vervoeren van financiële dagopbrengsten en andere geldtransporten;

 • 7.

  Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met de mogelijkheid transporten in te plannen of samen te voegen;

 • 8.

  De aanvraag moet voorzien zijn van een schriftelijke motivering;

 

III. Vergunning ex artikel 3, lid 2, onder c van de Parkeerverordening 2014;

 

Parkeerkraskaart;

 • 1.

  Het aanvragen van Parkeerkraskaarten dient schriftelijk dan wel mondeling te geschieden bij/aan Bureau Stadstoezicht van de gemeente Hoorn onder het gelijktijdig overleggen van (een kopie van) een geldig legitimatiebewijs;

 • 2.

  De aanvrager/aanvraagster woont in een gebied waar belanghebbendenparkeerplaatsen en/of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn, indien het woonadres van de aanvrager/aanvraagster volgens de Gemeentelijke Basisadministratie is gelegen in dit gebied dan wel indien de voordeur van de woning is gelegen in dit gebied;

 • 3.

  Er worden per huisadres maximaal 100 Parkeerkraskaarten per kalenderjaar verstrekt;

 

IV. Vergunning ex artikel 3, lid 2, onder d van de Parkeerverordening 2014;

 

Functionele vergunning;

 • 1.

  Het aanvragen van een Functionele vergunning dient te geschieden door middel van het inleveren, dan wel toesturen van het door ons daarvoor vastgestelde aangifteformulier bij/aan Bureau Stadstoezicht van de gemeente Hoorn;

 • 2.

  Het houderschap van het voertuig waarvoor vergunning wordt aangevraagd wordt vastgesteld door raadpleging van het kentekenregister van de RDW, Rijksdienst voor wegverkeer;

 • 3.

  Indien het voertuig niet op naam van de aanvrager/aanvraagster, dient een leasecontract ten aanzien van dat voertuig, dan wel een geldig huurcontract voor dat voertuig bij een erkend autoverhuurbedrijf op naam van de aanvrager/aanvraagster overlegd te worden;

 

V. Vergunning ex artikel 3, lid 2, onder e van de Parkeerverordening 2014;

 

Autodatevergunning;

 • 1.

  Het aanvragen van een Autodatevergunning dient te geschieden door middel van het inleveren, dan wel toesturen van het door ons daarvoor vastgestelde aangifteformulier bij/aan Bureau Stadstoezicht van de gemeente Hoorn;

 • 2.

  Het houderschap van het voertuig waarvoor vergunning wordt aangevraagd wordt vastgesteld door raadpleging van het kentekenregister van de RDW, Rijksdienst voor wegverkeer;

 • 3.

  Indien het voertuig niet op naam van de aanvrager/aanvraagster, dient een leasecontract ten aanzien van dat voertuig, dan wel een geldig huurcontract voor dat voertuig bij een erkend autoverhuurbedrijf op naam van de aanvrager/aanvraagster overlegd te worden;

 • 4.

  De aanvrager/aanvraagster dient een recent uittreksel uit het handelsregister te overleggen, waaruit blijkt dat er sprake is van een bedrijf ten behoeve van het herhaald en opeenvolgend gezamenlijk gebruik van motorvoertuigen;

 

VI. Vergunning ex artikel 3, lid 2, onder f van de Parkeerverordening 2012;

 

Langparkeervergunning;

 • 1.

  Het aanvragen van een Langparkeervergunning dient te geschieden door middel van het inleveren, dan wel toesturen van het door ons daarvoor vastgestelde aangifteformulier bij/aan Bureau Stadstoezicht van de gemeente Hoorn;

 • 2.

  Het houderschap van het voertuig waarvoor vergunning wordt aangevraagd wordt vastgesteld door raadpleging van het kentekenregister van de RDW, Rijksdienst voor wegverkeer;

 • 3.

  Indien het voertuig niet op naam van de aanvrager/aanvraagster, dient een leasecontract ten aanzien van dat voertuig, dan wel een geldig huurcontract voor dat voertuig bij een erkend autoverhuurbedrijf op naam van de aanvrager/aanvraagster overlegd te worden;

 

VII. Vergunning ex artikel 3, lid 2, onder g van de Parkeerverordening 2014;

 

Transferiumvergunning;

 • 1.

  Het aanvragen van een Transferiumvergunning dient te geschieden door middel van het inleveren, dan wel toesturen van het door ons daarvoor vastgestelde aangifteformulier bij/aan Bureau Stadstoezicht van de gemeente Hoorn;

 • 2.

  Het houderschap van het voertuig waarvoor vergunning wordt aangevraagd wordt vastgesteld door raadpleging van het kentekenregister van de RDW, Rijksdienst voor wegverkeer;

 • 3.

  Indien het voertuig niet op naam van de aanvrager/aanvraagster, dient een leasecontract ten aanzien van dat voertuig, dan wel een geldig huurcontract voor dat voertuig bij een erkend autoverhuurbedrijf op naam van de aanvrager/aanvraagster overlegd te worden;

 • 4.

  De aanvrager/aanvraagster bewijs/afschrift van betaling te overleggen van een op zijn of haar naam staand geldig abonnement van de Nederlandse Spoorwegen;

 • 5.

  De locatiemanager van Verpleeghuis Lindendael kan maximaal 50 parkeervergunningen aanschaffen;

 

VIII. Vergunning ex artikel 3, lid 2, onder h van de Parkeerverordening 2014;

 

Werknemersvergunning;

 • 1.

  Het aanvragen van een Werknemersvergunning dient te geschieden door middel van het inleveren, dan wel toesturen van het door ons daarvoor vastgestelde aangifteformulier bij/aan Bureau Stadstoezicht van de gemeente Hoorn;

 • 2.

  Het houderschap van het voertuig waarvoor vergunning wordt aangevraagd wordt vastgesteld door raadpleging van het kentekenregister van de RDW Rijksdienst voor wegverkeer;

 • 3.

  Indien het voertuig niet op naam van de aanvrager/aanvraagster staat, dient een leasecontract, dan wel een geldig huurcontract ten aanzien van dat voertuig bij een erkend autoverhuurbedrijf op naam van de aanvrager/aanvraagster overlegd te worden;

 • 4.

  De aanvrager/aanvraagster dient verder een verklaring van maximaal twee weken oud te overleggen van de werkgever waar de werknemer werkzaam is. Het bedrijf van de werkgever dient gevestigd te zijn in het gebied Venenlaankwartier/Hoorn-noord waar belanghebbendenplaatsen en/of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn;

 

IIX. Vergunning ex artikel 3, lid 2, onder i van de Parkeerverordening 2012;

 

De Westfries vergunning;

 • 1.

  Het aanvragen van een De Westfries vergunning dient te geschieden door middel van het inleveren, dan wel toesturen van het door ons daarvoor vastgestelde aangifteformulier bij/aan Bureau Stadstoezicht van de gemeente Hoorn;

 • 2.

  Het houderschap van het voertuig waarvoor vergunning wordt aangevraagd wordt vastgesteld door raadpleging van het kentekenregister van de RDW, Rijksdienst voor wegverkeer;

 • 3.

  Indien het voertuig niet op naam van de aanvrager/aanvraagster, dient een leasecontract ten aanzien van dat voertuig, dan wel een geldig huurcontract voor dat voertuig bij een erkend autoverhuurbedrijf op naam van de aanvrager/aanvraagster overlegd te worden;

 

IX. Vergunning ex artikel 3, lid 2, onder j van de Parkeerverordening 2014;

 

Incidentele vergunning;

 • 1.

  Het aanvragen van een Incidentele vergunning dient door middel van schriftelijke dan wel mondelinge aangifte te geschieden bij/aan Bureau Stadstoezicht van de gemeente Hoorn;

 • 2.

  Het houderschap van het voertuig waarvoor vergunning wordt aangevraagd wordt vastgesteld door raadpleging van het kentekenregister van de RDW, Rijksdienst voor wegverkeer;

 • 3.

  Indien het voertuig niet op naam van de aanvrager/aanvraagster, dient een leasecontract ten aanzien van dat voertuig, dan wel een geldig huurcontract voor dat voertuig bij een erkend autoverhuurbedrijf op naam van de aanvrager/aanvraagster, dan wel op naam van het bedrijf van de aanvrager/aanvraagster overlegd te worden;

 

 

X. De beoordeling tot het verstrekken van de hiervoor genoemde vergunningen geschiedt door Bureau Stadstoezicht van de gemeente Hoorn;

 

XI. De kosten verbonden aan het verlenen van de vergunning dienen middels een bank- of giro overschrijving (eventueel na ondertekening van een daartoe strekkende machtiging) te worden voldaan, dan wel terstond

per kas van Bureau Stadstoezicht bij het verlenen van de

vergunning voldaan te worden.

 

XII. De verlening van de hiervoor genoemde vergunningen geschiedt conform artikel 4, leden 2 en 3 van de Parkeerverordening 2014;

 

XIII. Slotbepalingen;

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014;

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als: Verleningsvoorschriften 2014;

 • 3.

  Het besluit: Verleningsvoorschriften 2012 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2014, met dien verstande dat zij van toepassing blijft voor de tijdvakken waarin zij heeft gegolden en voor zover de Verleningsvoorschriften 2014 geen rechtskracht krijgen;

 • 4.

  Vergunningen welke zijn verleend conform het besluit Verleningsvoorschriften 2012 worden geacht te zijn verleend conform dit besluit.

 

Aldus vastgesteld d.d. 6 december 2013,

 

College van burgemeester en wethouders,

 

de secretaris,                            de burgemeester,