Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Prijslijst Accommodaties Team Sport Gemeente Hoorn en de Prijslijst Activiteiten Team Sport Gemeente Hoorn

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingPrijslijst Accommodaties Team Sport Gemeente Hoorn en de Prijslijst Activiteiten Team Sport Gemeente Hoorn
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Voor de prijslijsten gelden diverse data voor inwerkingtreding

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-12-201701-08-2017nieuwe regeling

28-11-2017

gmb-2017-215566

1465300

Tekst van de regeling

Intitulé

Prijslijst Accommodaties Team Sport Gemeente Hoorn en de Prijslijst Activiteiten Team Sport Gemeente Hoorn

 

Zaaknummer: 1465300

 

Gelezen het voorstel van Wonen, Economie & Leisure

  • -

    Aanpassen van de prijslijsten Accommodaties Sport en Recreatie Gemeente Hoorn en Activiteiten Sportopbouwwerk Gemeente Hoorn, respectievelijk per 1 augustus 2017 en 1 januari 2018.

 

d.d.

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn besluit:

- in te stemmen met de voorgestelde verhoging en naamswijziging van de Prijslijst Accommodaties Team Sport Gemeente Hoorn en de Prijslijst Activiteiten Team Sport Gemeente Hoorn;

- de Prijslijst Accommodaties Team Sport Gemeente Hoorn en de Prijslijst Activiteiten Team Sport Gemeente Hoorn onderdeel B te laten ingaan terugwerkend met ingang van 1 augustus 2017;

- de Prijslijst Activiteiten Team Sport Gemeente Hoorn onderdeel A te laten ingaan met ingang van 1 januari 2018;

- de Prijslijst Accommodaties Team Sport Gemeente Hoorn en de Prijslijst Activiteiten Team Sport Gemeente Hoorn onderdeel B vaststellen voor een periode van één jaar tot 1 augustus 2018 en onderdeel A voor een periode van vier jaar tot 1 augustus 2021;

- het structureel voordeel van € 1.717 ten gunste van de taakstelling te brengen;

- de raad voorstellen de bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen;

- het besluit bekend maken in het Gemeenteblad.

 

te bepalen dat bovenstaand wordt bekendgemaakt:

• door opname in het Gemeenteblad

 

Aldus vastgesteld 28 november 2017

 

 

College van burgemeester en wethouders

 

 

 

de secretaris,                                           de burgemeester,

          

 

PRIJSLIJST ACCOMMODATIES TEAM SPORT GEMEENTE HOORN.

Tarieven per 1 augustus 2017.

EUR 

Algemeen:

-

Voor elk uur, tenzij anders vermeld, dat voor het gebruik van een sportaccommodatie

vergunning is verleend, inclusief het gebruik van de in die accommodatie aanwezige

toestellen voor zover de leid(st)er daartoe de bevoegdheid heeft, zulks naar

het oordeel van de verhuurder.

-

Zijn per uur excl. 6 % BTW, tenzij anders vermeld.

Annulering:

-

binnen 7 dagen vóór het gebruik 

100% van de huursom

-

binnen 21 dagen vóór het gebruik

50% van de huursom

-

op langere termijn vóór het gebruik

geen kosten

I. 

Gymnastieklokalen: 

-

Dagtarief

08.00 - 19.00 uur

8,91

-

Avondtarief

19.00 - 23.00 uur

14,14

-

Weekendtarief

08.00 - 23.00 uur

14,14

II. 

Sportzalen:

 

Hele zaal

-

Dagtarief

08.00 - 19.00 uur

8,91

17,83

-

Avondtarief

19.00 - 23.00 uur

14,14

28,30

-

Weekendtarief

08.00 - 23.00 uur

14,14

28,30

III.

Sporthallen:

1/3 hal

Hele hal

-

Dagtarief

08.00 - 19.00 uur

14,87

36,68

 

 

 

 

 

 

 

-

Avondtarief

19.00 - 23.00 uur

14,87

36,68

-

Weekendtarief

08.00 - 23.00 uur

14,87

36,68

IV.

Sportvelden:

Gebruik door het onderwijs (schoolsportdagen)

-

openstellen en sluiten sportcomplex, inclusief

wedstrijdsecretariaat, per dagdeel van 5 uur

59,95

-

gebruik kleedkamers, per stuk

14,76

-

extra tarief per uur, boven een dagdeel van 5 uur 

14,76

-

Gebruik velden door het voortgezet onderwijs

per locatie en per sportcomplex

981,83

 -

Gebruik twee kleedkamers door het voortgezet onderwijs per locatie

op basis van 300 uur à 5,19 per jaar en per sportcomplex

1.557,00

-

Incidenteel gebruik door derden

-

natuurgrasveld

16,17

-

kunstgrasveld

21,57

-

gebruik kleedkamers, per stuk

14,76

-

Door te berekenen manuren Stadsbeheer i.v.m. het niet uitvoeren van

(geprivatiseerde) onderhoudswerkzaamheden aan het sportcomplex

door een sportvereniging, per uur excl. 21% BTW

45,00

Blauwe Berg:

atletiekbaan

-

incidenteel gebruik door derden, excl. atletiekmateriaal per uur

35,81

-

gebruik kleedkamers, per stuk

14,76

Eén keer per jaar kunnen de tarieven van de accommodaties worden geïndexeerd (2017=100) op basis van de CBS consumentenprijsindex, alle huishoudens.

 

Deze Prijslijst Accommodaties Team Sport Gemeente Hoorn treedt in werking de dag na publicatie en werkt terug tot 1 augustus 2017.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester en wethouders van 28 november 2017

 

De secretaris,                                            de burgemeester,

 

 

 

PRIJSLIJST ACTIVITEITEN TEAM SPORT GEMEENTE HOORN.

Activiteit

Tarieven per

1-8-2016

1-1-2018

 € 

 € 

A. Sport stimuleringsprojecten

 

 

 

 

 

1. Wijkenloop

 

 

Eenmalige deelname incl. herinnering

4,50

5,00

Eenmalige deelname excl. herinnering

4,00

4,50

Stempelkaart, individueel tarief

25,00

27,00

Stempelkaart, groepstarief

23,00

25,00

Wekelijkse deelname Kidsloop incl. herinnering

1,50

2,00

Wekelijkse deelname Kidsloop excl. herinnering

1,00

1,25

 

 

 

2. Project fitness voor ouderen:

 

 

Strippenkaart 5 trainingen

11,00

12,50

Strippenkaart 10 trainingen

19,50

21,50

Strippenkaart 15 trainingen

27,50

30,00

 

 

 

3. Inactieve doelgroepen:

 

 

(aangepast sporten, ouderen, jongeren, allochtonen vrouwen)

 

 

Toegangskaartje per activiteit

2,00

2,50

Strippenkaart 5 trainingen

11,00

12,50

Strippenkaart 15 trainingen

25,00

30,00

Tarieven per

1-8-2016

1-8-2017

 € 

 € 

B. Sport overig

 

 

 

 

 

1. Schoolsporttoernooien

 

 

Deelname per team

16,50

16,75

 

 

 

2. Jaarabonnement voor het klein sport- en spelmateriaal

39,00

39,50

(alleen bestemd voor scholen uit Hoorn, Sportopbouwwerk en St. Netwerk)

 

 

 

 

 

3. Huur kano's  per dag

107,00

vervallen

(alleen bestemd voor niet-commerciële instellingen uit Hoorn)

 

 

Deze Prijslijst Activiteiten Team Sport Gemeente Hoorn onderdeel A treedt in werking op 1 januari 2018,

onderdeel B kan één keer per jaar worden geïndexeerd (2017=100) op basis van de CBS consumenten-

prijsindex, alle huishoudens en treedt in werking de dag na publicatie en werkt terug tot 1 augustus 2017.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het College van Burgemeester en wethouders van 28 november 2017.

De secretaris,                                                de burgemeester,