Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Aanwijzing collectieve festiviteiten 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing collectieve festiviteiten 2011
CiteertitelAanwijzing collectieve festiviteiten 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp140 Openbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

320C

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening, art. 4.2 lid 1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-03-201109-02-2012nieuwe regeling

08-03-2011

Gemeenteblad 2011-10a

2011 11.02292

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing collectieve festiviteiten 2011

Corsaregistratienummer: 11.02292

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

 

 • ·

  gelezen het voorstel van de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving van 4 februari 2011 overwegende dat:

  • -

   het college van burgemeester en wethouders op grond van artikel 4.2., lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening Hoorn 2010 collectieve festiviteiten kunnen aanwijzen waarvoor geldt dat de betreffende voorschriften over geluid uit het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer niet gelden en kan worden afgeweken van de vastgestelde geluidsnormen voor horeca-inrichtingen als bedoeld in dat besluit;

  • -

   in artikel 4.2, lid 3 is bepaald dat het college van burgemeester en wethouders kan bepalen dat de aanwijzing als bedoeld in het eerste en tweede lid geldt in één of meer gebieden;

Besluit:

 

tot vaststellen van de

“Aanwijzing collectieve festiviteiten 2011”:

Artikel 1

Als collectieve festiviteiten zijn de volgende festiviteiten aangewezen:

 

Gebied

Festiviteit

Datum

Hoorn centrum

Carnaval

06 maart 2011 zondag

 

Koninginnedag

30 april 2011 zaterdag

 

Bevrijdingsdag

5 mei 2011 donderdag

 

Hoornse Stadsfeesten

17, 18 en 19 juni 2011

 

Kermis binnenstad

06-15 augustus 2011 za t/m ma

Blokker

Carnaval

06 maart 2011 zondag

 

Koninginnedag

30 april 2011 zaterdag

 

Bevrijdingsdag

5 mei 2011 donderdag

 

Kermis

17-20 september 2011 za t/m di

Zwaag

Carnaval

06 maart 2011 zondag

 

Koninginnedag

30 april 2011 zaterdag

 

Bevrijdingsdag

5 mei 2011 donderdag

 

Kermis

11 juni t/m 14 juni 2011 za t/m di

Overige gebieden

Carnaval

06 maart 2011 zondag

 

Koninginnedag

30 april 2011 zaterdag

 

Bevrijdingsdag

5 mei 2011 donderdag

 

Kermis Kersenboogerd

16-20 maart 2011 wo t/m zo

Artikel 2

Het Besluit collectieve festiviteiten 2010 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit collectieve festiviteiten 2011.

 

te bepalen dat bovenstaand wordt bekendgemaakt:

 • -

  voor een ieder ter inzage leggen van dit besluit bij bureau Communicatie gedurende zes weken op werkdagen van 09.00 tot 15.00 uur;

   

daarnaast bekend te maken via:

 • -

  een brief aan de Koninklijke Horeca Nederland

 • -

  de plaatselijke weekkrant

   

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 8 maart 2011,

 

College van burgemeester en wethouders,

 

 

de secretaris,                          de burgemeester,