Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Beheersverordening Buitengebied en Schonauwenseweg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeheersverordening Buitengebied en Schonauwenseweg
CiteertitelBeheersverordening Buitengebied en Schonauwenseweg
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenToelichting BHV Buitengebied en Schonauwenseweg Regels-BHV Buitengebied en Schonauwenseweg planinformatie BHV Buitengebied Schonauwenseweg Verbeelding BHV Buitengebied en Schonauwenseweg

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3.38 Wet ruimtelijke ordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-05-2013nieuwe regeling

23-05-2013

Houtens Nieuws

2013-022

Tekst van de regeling

Intitulé

Beheersverordening Buitengebied en Schonauwenseweg

 

 

Bijlage 1 Beheersverordening Buitengebied en Schonauwenseweg

Toelichting BHV Buitengebied en Schonauwenseweg

 

 

Bijlage 2 Regels Beheersverordening Buitengebied en Schonauwenseweg

Regels-BHV Buitengebied en Schonauwenseweg

 

 

Bijlage 3 Planinformatie Beheersverordening Buitengebied en Schonauwenseweg

planinformatie BHV Buitengebied Schonauwenseweg

 

 

Bijlage 4 Verbeelding Beheersverordening Buitengebied en Schonauwenseweg

Verbeelding BHV Buitengebied en Schonauwenseweg