Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Verordening winkeltijden gemeente Houten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden gemeente Houten
CiteertitelWinkeltijdenverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Art. 3 lid 1 Winkeltijdenwet en art. 149 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2015nieuwe regeling

10-02-2015

Gemeenteblad

2015-001

Tekst van de regeling

Intitulé

Nr. 2015-001

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 13 januari 2015 nr. BWV14.0494 gelezen en besluit;

 

gelet op de artikel 3 lid 1 van de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;

 

gezien de Notitie Winkeltijden Houten 2015;

 

vast te stellen de

 

 

VERORDENING WINKELTIJDEN GEMEENTE HOUTEN

Artikel 1 Vrijstelling op zondagen

Voor het in artikel 2, eerste lid, onder a, van de Winkeltijdenwet vervatte verbod geldt een algemene vrijstelling.

Artikel 2 Vrijstelling op feestdagen

Voor het in artikel 2, eerste lid, onder b, van de Winkeltijdenwet vervatte verbod geldt een algemene vrijstelling.

Artikel 3 Vrijstelling op werkdagen tussen 22.00 en 6.00 uur

Voor het in artikel 2, eerste lid, onder c, van de Winkeltijdenwet vervatte verbod geldt een algemene vrijstelling.

Artikel 4 Intrekking en inwerkingtreding

  • a.

    De Verordening inzake de winkeltijden (Winkeltijdenverordening Houten), zoals vastgesteld op 25 juni 1996 en gewijzigd bij raadsbesluit van 19 december 2006, wordt ingetrokken.

  • b.

    Deze verordening treedt in werking op 1 maart 2015.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Winkeltijdenverordening.

 

 

Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 10 februari 2015.

 

De raad van de gemeente Houten,

 

De griffier,

De voorzitter,

W. van Zanen

W.M. de Jong