Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Beleidsnota Bomen 2017-2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsnota Bomen 2017-2020
CiteertitelBeleidsnota Bomen 2017 - 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageBeleidsnota bomen 2017-2020

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-12-2017Onbekend

19-09-2017

Gemeenteblad

2017-062

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsnota Bomen 2017-2020

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 20 juni 2017 gelezen en besluit:

 

1.De beleidsnota Bomen 2017 -2020 vast te stellen en daarmee onder andere:

 

a. overlastgevende bomen alleen nog te kappen als deze aantoonbare, onvermijdelijke materiële schade veroorzaken;

 

b. in alle andere gevallen bewonerswensen voor het kappen van bomen alleen nog te realiseren als:

 

 • -

  de bomen naar oordeel van de boomdeskundige van de gemeente in slechte conditie zijn (door bijvoorbeeld slechte groeiomstandigheden) of

 • -

  er een problematische beheersituatie is (bv. bomen op het riool of onherstelbare schade aan het wegdek door wortelopdruk) of

 • -

  er sprake is van het blijver-wijker principe en het nog mogelijk is de wijkers te verwijderen;

   

c. bij nieuwbouwlocaties met het groenontwerp zoveel mogelijk rekening te houden met de opbrengst van zonnepanelen;

 

d. bij elke (grootschalige) herinrichting een vernieuwde afweging te maken tussen het belang van bomen en zonnepanelen;

 

e. een bomenparagraaf (notitie van de gevolgen van gemeentelijke plannen voor bestaande bomen en de bomenstructuur bij ruimtelijke ontwikkelingen) in te stellen.

 

Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 19 september 2017.

De raad van de gemeente Houten,

de griffier,

de voorzitter,

W.van Zanen

W.M. de Jong

Bijlage Beleidsnota  

Beleidsnota bomen 2017-2020