Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Huizen

Nadere regels voor tijdelijke reclame- en publicatieborden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHuizen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels voor tijdelijke reclame- en publicatieborden
CiteertitelNadere regels voor tijdelijke reclame- en publicatieborden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

APV Huizen, art. 2.10

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-02-2014nieuwe regeling

23-12-2013

Gemeenteblad Huizen 2014 nr. 1

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels voor tijdelijke reclame- en publicatieborden

 

 

 

Nadere regels tijdelijke reclame-, publicatie- en verwijsborden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen;

Overwegende:

 • -

  dat op grond van redelijke eisen van welstand, het niet wenselijk is dat in de gemeente Huizen overal tijdelijke reclameborden en publicatieborden kunnen worden aangebracht;

 • -

  dat de verkeersveiligheid wordt gewaarborgd en ter voorkoming van overlast voor derden;

 • -

  dat er een maximaal aantal locaties is waar de reclame- en publicatieborden mogen worden geplaatst;

 • -

  dat de verdeling van het aantal locaties en het aantal te plaatsen borden evenwichtig wordt verdeeld onder de diverse categorieën van aanvragers en activiteiten;

 • -

  om te voorkomen dat slechts enkele bedrijven of instellingen het gehele jaar door de locaties met borden bezetten, worden de vergunningen voor een maximaal aantal dagen en voor maximaal aantal periodes per jaar per aanvrager verleend;

 • -

  gelet op artikel 2.10 APV Huizen, in samenhang met artikel 156, lid 7 Gemeentewet;

Besluiten vast te stellen navolgende:

Nadere regels voor tijdelijke reclame- en publicatieborden.

Artikel 1.

Het is verboden, anders dan langs acht routes van Huizen en daaraan specifiek aangewezen lichtmasten, tijdelijke reclame- of publicatieborden te plaatsen. Zie bijgevoegde routekaart

Artikel 2.

Langs de genoemde routes mogen maximaal 60 van dergelijke borden worden geplaatst. Per aanvrager worden niet meer dan 15 borden vergund voor een periode van 10 dagen achtereen.

Artikel 3.

Per aanvrager worden niet meer dan 4 periodes van 10 dagen per jaar vergund.

Artikel 4.

Voor een eerlijke verdeling van de te verlenen vergunningen onder categorieën van aanvragers is een driedeling gemaakt.

 • 1.

  voor ideële publieksevenementen;

 • 2.

  voor culturele publieksevenementen en

 • 3.

  overigen.

Per periode worden voor categorie 1. twee vergunningen verleend (routes A. en D.) en voor de categorieën 2 (route B) en 3 (route C.) ieder één.

Artikel 5.

Indien blijkt dat het aantal aanvragen in een bepaalde categorie achter blijft bij de te vergeven locaties, dan kan het college aan een bedrijf of instelling uit een andere categorie een route toekennen die behoort bij deze categorie.

Burgemeester en wethouders van Huizen,

23 december 2013 (= datum besluit)

Bekendgemaakt conform artikel 139 Gemeentewet: zie datum van dit gemeenteblad (= 6 februari 2014).

Routekaart

Behorend bij artikel 1