Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Huizen

verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHuizen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingverordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen
Citeertitelverordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

gemeentewet, art. 147 en 149a

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-1997nieuwe regeling

09-01-1997

nieuwsblad voor huizen, 23 januari 1997

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen

Nr. 4

De raad der gemeente Huizen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 december 1996;

 

gelet op de artikelen 147 en 149a van de Gemeentewet;

 

overwegende dat het noodzakelijk kan zijn dat ter uitvoering van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift in woningen tegen de wil van de bewoner wordt binnengetreden;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen.

 

Enig artikel

Zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van een voorschrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 januari 1997

De voorzitter,

De secretaris,