Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hulst

Nadere voorschriften met betrekking tot indeling en onderscheid van graven voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Hulst

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHulst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere voorschriften met betrekking tot indeling en onderscheid van graven voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Hulst
CiteertitelNadere voorschriften met betrekking tot indeling en onderscheid van graven voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Hulst
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAlgemeen / Bestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening op het gebruik en het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Hulst, art. 3, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-09-200319-04-2012Nieuwe regeling

15-07-2003

Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, 17-07-2003

besluitenlijst B&W d.d. 15-07-2003

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere voorschriften met betrekking tot indeling en onderscheid van graven voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Hulst

Opdrachtgever

Gemeente Hulst Postbus 49 4560 AA Hulst

Door _ Genius Loci Bosscheweg139c 5282 WV BOXTEL

Het gemeentebestuur van Hulst;

gelet op de `Beheersverordening voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats in de gemeente Hulst' vastgesteld d.d. 10 juli 2003.

besluit

vast te stellen de volgende:

nadere voorschriften met betrekking tot de indeling en onderscheid van graven voor:

 • -

  de gemeentelijke begraafplaats aan de van der Maelstedeweg te Hulst;

 • -

  de gemeentelijke begraafplaats aan de Glacisweg te Hulst;

 • -

  de gemeentelijke begraafplaats aan de Dorpsstraat te Graauw;

 • -

  de gemeentelijke begraafplaats aan de Hulsterweg te Kloosterzande.

Indeling en onderscheid graven

Artikel 1

Artikel 1 is van toepassing op de gemeentelijke begraafplaats aan van der Maelstedeweg te Hulst;

 • 1.

  In de graven gelegen in afdeling A worden kinderen tot en met 12 jaar begraven;

 • 2.

  In de graven gelegen in afdeling B worden volwassenen vanaf 13 jaar begraven. Het betreffen zowel gewone graven als urnengraven.

De graven gelegen in afdeling C betreffen urnennissen;

De oppervlakte gelegen in afdeling D betreft de verstrooiingsplaats;

In de gewone graven gelegen in afdeling A en B wordt dubbeldiep begraven, in de urnengraven in deze afdeling worden maximaal twee asbussen bijgezet;

In de urnennissen gelegen in afdeling C worden maximaal twee asbussen bijgezet.

Artikel 2

Artikel 2 is van toepassing op de gemeentelijke begraafplaatsen aan de Glacisweg te Hulst;

 • 1.

  In de graven gelegen in hoofdafdeling A, worden lijken begraven en asbussen bijgezet van personen die behoren tot het Rooms-katholieke kerkgenootschap.

 • 2.

  In de graven gelegen in hoofdafdeling B, worden lijken begraven en asbussen bijgezet van personen die behoren tot het Hervormde kerkgenootschap.

 • 3.

  In de graven gelegen in hoofdafdeling C, worden lijken begraven en asbussen bijgezet van personen die zich niet onderscheiden naar een kerkelijke gezindte. Bovenstaande afdelingen zijn onderverdeeld in drie subafdelingen:

 • 4.

  De graven gelegen in afdeling I betreffen eigen graven. De grafrechten werden uitgegeven voor een termijn van 50 jaar;

 • 5.

  De graven gelegen in afdeling 11 betreffen eigen graven. De grafrechten werden uitgegeven voor een termijn van 25 jaar;

  • B.

   De graven gelegen in afdeling 111 betreffen algemene- en eigen graven. Het gebruik van algemene graven werd verleend voor een termijn van 10 jaar. Voor eigen graven bedroeg de periode van grafrechten een termijn van 25 jaar.

 • 7.

  Op de begraafplaats wordt dubbeldiep begraven.

 • 8.

  Kinderen tot en met 12 jaar worden op een apart gedeelte op de begraafplaats begraven.

Artikel 3

Artikel 3 is van toepassing op de gemeentelijke begraafplaats aan de Dorpsstraat te Graauw;

 • 1.

  In de graven gelegen in hoofdafdeling A, worden lijken begraven en asbussen bijgezet van personen die behoren tot het Rooms-katholieke kerkgenootschap.

 • 2.

  In de graven gelegen in hoofdafdeling B, worden lijken begraven en asbussen bijgezet van personen die behoren tot het Hervormde kerkgenootschap.

 • 3.

  In de graven gelegen in hoofdafdeling C, worden lijken begraven en asbussen bijgezet van personen die zich niet onderscheiden naar een kerkelijke gezindte. Bovenstaande afdelingen zijn onderverdeeld in drie subafdelingen:

 • 4.

  De graven gelegen in afdeling I betreffen eigen graven. De grafrechten werden uitgegeven voor een termijn van 50 jaar;

 • 5.

  De graven gelegen in afdeling 11 betreffen eigen graven. De grafrechten werden uitgegeven voor een termijn van 25 jaar;

 • 6.

  De graven gelegen in afdeling 111 betreffen algemene- en eigen graven. Het gebruik van algemene graven werd verleend voor een termijn van 10 jaar. Voor eigen graven bedroeg de periode van grafrechten een termijn van 25 jaar.

 • 7.

  Op de begraafplaats wordt enkeldiep begraven.

 • 8.

  Kinderen tot en met 12 jaar worden op een apart gedeelte op de begraafplaats begraven.

Artikel 4

Artikel 4 is van toepassing op de gemeentelijke begraafplaatsen aan de Hulsterweg te Kloosterzande;

 • 1.

  In de graven gelegen in afdeling A worden kinderen tot en met 12 jaar begraven;

 • 2.

  In de graven gelegen in afdeling B worden volwassenen vanaf 13 jaar begraven. Het betreffen zowel gewone graven als urnengraven.

 • 3.

  De graven gelegen in afdeling C betreffen urnennissen;

 • 4.

  De oppervlakte gelegen in afdeling D betreft de verstrooiingsplaats;

 • 5.

  In de gewone graven gelegen in afdeling A en B wordt enkeldiep begraven, in de urnengraven in deze afdeling worden maximaal twee asbussen bijgezet;

 • 6.

  In de urnennissen gelegen in afdeling C worden maximaal twee asbussen bijgezet.

Slotbepalingen

Artikel 5

Deze voorschriften treden in de plaats van alle voorafgaande voorschriften van de begraafplaats met betrekking tot de indeling en onderscheid van graven.

Aldus vastgesteld door het bestuursorgaan in zijn vergadering van 15 juli 2003 onder de bepaling dat deze voorschriften in werking treden na publicatie met inachtneming van het bepaalde in de Tijdelijke Referendumwet.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Huist de secretaris, de burgemeest

r,