Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hulst

Besluit informatiebeheer 2004

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHulst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit informatiebeheer 2004
CiteertitelBesluit informatiebeheer 2004
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAlgemeen / Bestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Archiefverordening, art. 8

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-07-200413-12-2012Nieuwe regeling

06-07-2004

Intern in de organisatie, zoals toen gebruikelijk

[2004, ongenummerd]

Tekst van de regeling

Intitulé

BESLUIT INFORMATIEBEHEER GEMEENTE HULST

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst;

 

gelet op artikel 8 van de Archiefverordening;

 

besluiten:

onder intrekking van het Besluit informatiebeheer van de voormalige gemeente Hulst van 4 januari 2000 vast te stellen de navolgende:

 

Regeling betreffende het beheer van de documenten van de gemeentelijke organen, voor zover deze documenten niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.