Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hulst

Regeling bijzondere gebeurtenissen gemeente Hulst 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHulst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling bijzondere gebeurtenissen gemeente Hulst 2016
CiteertitelRegeling bijzondere gebeurtenissen gemeente Hulst 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerppersoneel en organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2016

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 160

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-02-201601-01-2016Nieuwe regeling

01-02-2016

Elektronisch Gemeenteblad, NUMMER GVOP-2016-22437

Besluitenlijst B&W d.d. 01-02-2016

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling bijzondere gebeurtenissen gemeente Hulst 2016

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst

besluit:

- Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

- na overeenstemming in de commissie voor Georganiseerd Overleg:

 

tot het vaststellen van de navolgende regeling:

 

Regeling bijzondere gebeurtenissen gemeente Hulst 2016

 

Gebeurtenis

Actie

Huwelijk medewerker

Het afdelingshoofd biedt namens de gemeente (college en collega’s) een cadeaubon aan ter waarde van € 75,00.

Geboorte en adoptie

Het afdelingshoofd biedt namens de gemeente (college en collega’s) een cadeau/-bon aan ter waarde van € 25,00 en een felicitatiekaartje bij geboorte of adoptie van een kind.

Ziekte / ziekenhuis

-na enkele weken bezorgt het afdelingshoofd namens de gemeente een fruitmand of bloemstuk en vervolgens naar omstandigheden;

-bij ziekenhuisopname na enkele dagen fruit of bloemen laten bezorgen namens de gemeente.

Jubilea (25 en 40 jaar)

Het afdelingshoofd biedt de jubilaris namens de gemeente een litho, een bos bloemen en een dinerbon (te besteden binnen de gemeente) ter waarde van € 100,00 aan.

Afscheid wegens:

-benoeming elders

-keuzepensioen

-arbeidsongschiktheid (geheel of gedeeltelijk)

 

Waarde cadeaubon:

Het afdelingshoofd biedt namens de gemeente een litho, een bos bloemen en een VVV-bon aan.

Er wordt de mogelijkheid geboden tot het nemen van afscheid van de (directe) collega’s middels een etentje, lunch, koffie drinken e.d. Dit te regelen door het afdelingshoofd, samen met P&O

Dienstverband bij de gemeente Hulst:

-van 0 tot 5 jaar: € 50,00

-langer dan 5 jaar: € 100,00

Overlijden

Medewerker:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oud-medewerker:

 

 

 

 

 

Familielid 1e en 2e graad

Indien gewenst door nabestaanden:

-advertentie namens college en desgewenst de collega’s in één dagblad (de Stem of PZC);

-bescheiden graftak, passend bij de omstandigheden;

-condoleancebrief namens college en collega’s;

-bezoek begrafenis/crematie door tenminste het afdelingshoofd en de directe collega’s;

-overige collega’s bespreken in overleg met hun afdelingshoofd of ze de begrafenis/crematie in werktijd kunnen bezoeken. In principe wordt iedereen in de gelegenheid gesteld.

Indien een rouwkaart wordt ontvangen:

-advertentie namens het college en desgewenst namens de oud-collega’s;

-condoleancebrief namens college en oud-collega’s;

-oud-collega’s overleggen met hun afdelingshoofd of ze de begrafenis/crematie in werktijd kunnen bezoeken.

Indien een rouwkaart wordt ontvangen of anderszins van overlijden wordt kennis genomen:

-condoleancebrief namens het college en collega’s;

-dit laat onverlet eigen aandacht van directe collega’s, die in overleg met hun afdelingshoofd in staat worden gesteld de begrafenis/crematie te bezoeken.

Prestatiegratificatie

Indien een ambtenaar een eenmalige en gedurende een afgebakende periode een uitstekende individuele prestatie heeft geleverd, kan aan hem een bijzondere beloning als bedoeld in artikel 15:1:28 van de CAR-UWO worden toegekend. Deze prestatie kan van kwalitatieve en /of kwantitatieve aard zijn. Daarbij dient het overige functioneren minimaal normaal te zijn. Toekenning vindt plaats direct na de geleverde prestatie.

Het toe te kennen bedrag bedraagt, afhankelijk van de mate van de prestatie, € 250,--, € 500,-- of € 750,-- netto.

Blijk van waardering

Het kan zijn dat de geleverde prestaties zodanig van aard en inspanning zijn dat de prestatiebeloning te ver gaat, maar het achterwege laten van enige blijk van waardering, ongepast is. In deze situatie kan een blijk van waardering worden toegekend.

Deze kan worden toegekend aan de medewerker of een groep van medewerkers, die een eenmalige bijzondere prestatie heeft geleverd. Toekenning vindt plaats direct na de geleverde prestatie. Deze blijk van waardering kan in diverse vormen worden gegeven.

De maximale waarde hiervan is € 100,-- netto per persoon.

Gratificatie vakdiploma

Bij het behalen van een vakdiploma op het moment dan het maximum van de salarisschaal reeds is bereikt, kan met inachtneming van de bepalingen van artikel 9, lid 2 van de regeling aanvullende arbeidsvoorwaarden gemeente Hulst, een gratificatie worden toegekend.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

Vastgesteld in de vergadering van 1 februari 2016.

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hulst

De secretaris, De burgemeester,