Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hulst

Grondprijzen 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHulst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGrondprijzen 2016
CiteertitelGrondprijzen 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de regeling Grondprijzen 2015

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Nota grondbeleid Gemeente Hulst 2016 t/m 2019

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-01-2017Nieuwe regeling

17-12-2015

Elektronisch Gemeenteblad, NUMMER GVOP-2015-125412

Rb2015/73

Tekst van de regeling

Intitulé

Grondprijzen 2016

De raad van de gemeente Hulst;

B E S L U I T :

-de grondprijzen voor 2016 voor onderstaande exploitatieplannen ongewijzigd vast te stellen conform de bedragen van 2015, zijnde:

 

Grondprijzen 2016

 

Hoek en Bosch: € 51,- per m² (ex. BTW)

Zoutedijk II: € 130,- per m² (ex. BTW)

Junora Nieuw Namen: € 160,- per m2 (ex. BTW)

Clinge-west: € 140,- per m2 (ex. BTW)

 • -

  de prijzen voor verkoop overige gronden ongewijzigd vast te stellen voor:

  • o

   snippergroen (kleine stroken grond rond het huis van maximaal 200 m²):

   • *

    ingeval geen bebouwing mogelijk is € 50,- per m².

   • *

    Ingeval wel bebouwing mogelijk is bouwgrondprijzen die in de betreffende kern van toepassing zijn.

   • *

    de minimale verkoopprijs bedraagt € 500,-

  • o

   restgronden:

   • *

    Bij kavels met een geschatte waarde boven € 50.000,- op basis van waarde via onafhankelijke taxatie.

   • *

    Bij kavels met een geschatte waarde onder € 50.000,- op basis van waarde via objectieve onderbouwing en indien niet mogelijk op basis van onafhankelijke taxatie

   • *

    de minimale verkoopprijs bedraagt € 500,-

 • -

  de prijs voor verhuur van grond per jaar vast te stellen op:

  • o

   6% van de waarde van de grond met een minimum van € 50,- per jaar.

  • o

   € 0,25 per m2 per jaar voor volkstuinen met een minimum van € 50,- per jaar

Dit besluit werd in de raadsvergadering van 17 december 2016 aangenomen

De gemeenteraad van de gemeente Hulst

De Griffier De Raadsvoorzitter