Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hulst

Grondprijzen 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHulst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGrondprijzen 2017
CiteertitelVastgestelde Grondprijzen 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpVaststellen grondprijzen 2017

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de regeling Grondprijzen 2016

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Hulst/384707/384707_1.html

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Nota grondbeleid gemeente Hulst 2016 t/m 2019

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2018Vaststellen grondprijzen 2017

13-10-2016

gmb-2016-145035

Rb2016/50

Tekst van de regeling

Intitulé

Grondprijzen 2017

 

 

De raad van de gemeente Hulst;

- de grondprijzen voor 2017 voor onderstaande exploitatieplannen als volgt vast te stellen:

Hoek en Bosch: € 51,- per m² (ex. BTW) (ongewijzigd)

Zoutedijk II: € 130,- per m² (ex. BTW) (ongewijzigd)

Junora Nieuw Namen:€ 140,- per m2 (ex. BTW)

Clinge-west: € 140,- per m2 (ex. BTW) (ongewijzigd)

 

- het negatieve exploitatieresultaat van € 27.000,- (afgerond) voor de locatie Junora dekken vanuit de Reserve Grondexploitaties.

 

- de prijzen voor verkoop overige gronden ongewijzigd vast te stellen voor:

snippergroen (kleine stroken grond rond het huis van maximaal 200 m²):

 • 1.

  ingeval geen bebouwing mogelijk is € 50,- per m².

 • 2.

  Ingeval wel bebouwing mogelijk is bouwgrondprijzen die in de betreffende kern van toepassing zijn.

 • 3.

  de minimale verkoopprijs bedraagt € 500,-

 

restgronden:

 • 1.

  Bij kavels met een geschatte waarde boven € 50.000,- op basis van waarde via onafhankelijke taxatie.

 • 2.

  Bij kavels met een geschatte waarde onder € 50.000,- op basis van waarde via objectieve onderbouwing en indien niet mogelijk op basis van onafhankelijke taxatie

 • 3.

  de minimale verkoopprijs bedraagt € 500,-

 

de prijs voor verhuur van grond per jaar vast te stellen op:

 • 1.

  6% van de waarde van de grond met een minimum van € 50,- per jaar.

 • 2.

  € 0,25 per m2 per jaar voor volkstuinen met een minimum van € 50,- per jaar

 

Dit besluit werd in de raadsvergadering van 13 oktober 2016 aangenomen

 

De gemeenteraad van de gemeente Hulst

 

De Griffier De Raadsvoorzitter