Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hulst

Subsidieplafonds en grondslagen voor 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHulst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieplafonds en grondslagen voor 2017
Citeertitelvaststelling subsidieplafonds en grondslagen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpvaststelling subsidieplafonds en grondslagen
Externe bijlagetabel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/CVDR/XHTMLOUTPUT/HISTORIE/HULST/37514/37514_1.HTML

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201731-12-2017nieuwe regeling

10-11-2016

gmb-2016-168827

RB/16.0099

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieplafonds en grondslagen voor 2017

 

De raad van de gemeente Hulst; gelezen het raadsvoorstel inzake de vaststelling van de subsidieplafonds en subsidiegrondslagen voor 2017 in de Lijst subsidieplafonds en grondslagen 2017.

De subsidieplafonds en subsidiegrondslagen voor 2017 vast te stellen conform de bij het voorstel toegevoegde Lijst subsidieplafonds en grondslagen 2017.

 

Lijst subsidieplafonds gemeente Hulst 2017.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hulst van

10 november 2016,

De gemeenteraad van de gemeente Hulst,

De raadsgriffier, De raadsvoorzitter,