Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hulst

Overzicht bouwkosten 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHulst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOverzicht bouwkosten 2018
CiteertitelOverzicht bouwkosten 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het overzicht Bouwkosten 2017

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hulst/CVDR604883/CVDR604883_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201801-01-2019Nieuwe regeling

19-12-2017

gmb-2017-224952

Tekst van de regeling

Intitulé

Overzicht bouwkosten 2018

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hulst;

 

Gelet op het bepaalde in de Legesverordening 2018 en het bepaalde in artikel 2.1.1.2 van de daarbij behorende tarieventabel 2018;

Besluiten:

 

 • 1.

  Tot vaststelling van het als bijlage I bijgevoegde “Overzicht Bouwkosten 2018” ten behoeve van de berekening voor de bouwleges-toets; onder bepaling dat dit besluit te weten het Overzicht Bouwkosten 2018, per 1 januari 2018 in werking treedt;

 • 2.

  Tot intrekking van het “Overzicht Bouwkosten 2017”, zulks met ingang van 1 januari 2018 en onder bepaling dat laatstgenoemd “Overzicht Bouwkosten 2017” van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor 1 januari 2018 hebben voorgedaan.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst van 19 december 2017.

Burgemeester en Wethouders van Hulst,

De Secretaris,

De Burgemeester,

Overzicht bouwkosten 2018 ten behoeve van de berekening voor de bouwleges-toets

Bruto Vloer Oppervlak:

Dit betreft de vloeroppervlakte van de ruimte, dan wel van meerdere ruimten van een vastgoedobject gemeten (volgens NEN 2580) op vloerniveau langs de buitenomtrek van de (buitenste) opgaande scheidingsconstructie, die de desbetreffende ruimte(n) omhullen. Bovendien moet tot de BVO van een gebouw worden gerekend:

 • -

  Indien een vastgoedobject aan een ander vastgoedobject grenst, moet worden gemeten tot het hart van de betreffende scheidingsconstructie. (bijvoorbeeld bij half-vrijstaande woningen)

 • -

  De oppervlakte van een trapgat, een liftschacht en leidingschacht op elk vloerniveau, wanneer < 4 m2

 • -

  De oppervlakte van een vrijstaande uitwendige kolom, indien deze groter is dan 0,5 m2.

De oppervlakte van buitenruimten zoals loggia's, balkons, niet gesloten galerijen, dakterrassen en dergelijke worden niet tot de BVO van een gebouw gerekend.

Bruto-inhoud:

De bruto-inhoud (volgens NEN 2580) van een ruimte of een groep van ruimten is het product van de bepaalde BVO, vermeerderd met de oppervlakten van vides en schalmgaten, die elk afzonderlijk groter zijn dan of gelijk zijn aan 4 m2, en de brutohoogte.

 • -

  De hoogte van een niet-overdekte gebouwgebonden buitenruimte moet worden gesteld op 1,5 m vanaf de bovenkant van de afgewerkte vloer.

 • -

  Indien de ruimte aan de onderzijde niet aan een andere binnenruimte grenst, wordt de brutohoogte ter plaatse vermeerderd met de afstand gemeten tussen de bovenkant en de onderkant van de vloerconstructie.

Voor een bepaling van de bouwkosten op basis van kengetallen dient rekening te worden gehouden met een afwijking van 10%. Wanneer bij de aannemelijkheidstoets een afwijking van meer dan -10% aanwezig is, zullen de bouwkosten worden bijgesteld middels de in dit overzicht bepaalde kengetallen.

 

Type bouwwerk

Kengetal

eenheid

Woonfunctie nieuwbouw 

Rijtjeswoningen

€ 777

/ m² BVO

Halfvrijstaande woningen

€ 891

/ m² BVO

Vrijstaande woningen (catalogus/seriematig)

€ 861

/ m² BVO

Vrijstaande woningen (niet-catalogus)

€ 960

/ m² BVO

Vrijstaande woningen (villa/architectuur)

€ 1.096

/ m² BVO

Appartementen

€ 976

/ m² BVO

Portiekwoning

€ 943

/ m² BVO

Woonfunctie met zorg (groepszorgwoning)

€ 1.248

/ m² BVO

Woonfunctie met zorg (appartementen)

€ 1.046

/ m² BVO

Recreatiewoningen

€ 935

/ m² BVO

Woonwagens (nieuw)

€ 755

/ m² BVO

 

 

 

Woonfunctie aanbouw en verbouw

Aanbouw woonfunctie

€ 1.280

/ m² BVO

Dakopbouw

€ 651

/ m² BVO

Dakkapel

€ 1.176

/ m2

Uitbreiding bergruimte/garage ongeisoleerd

€ 723

/ m² BVO

Uitbreiding bergruimte/garage geisoleerd

€ 875

/ m² BVO

Kelder

€ 920

/ m² BVO

Serre

€ 2.169

/ m² BVO

Gevelwijziging kozijnen incl. beglazing

€ 815

/ m²

Nieuw dak, pannen en dakbeschot

€ 126

/ m²

Zwembadaanbouw

€ 2.654

/ m² BVO

 

 

 

Bijgebouwen

Berging/garage, metselwerk ongeisoleerd

€ 774

/ m² BVO

Berging/garage, metselwerk geisoleerd

€ 992

/ m² BVO

Berging/schuur, hout

€ 558

/ m² BVO

Carport/Overkapping

€ 391

/ m² BVO

Tuinhuisje (prefab) hout

€ 442

/ m² BVO

 

 

 

Tuin en straatmeubilair

houten tuinafscheiding/pergola

€ 80

/ m1

gemetselde tuinafscheiding

€ 147

/ m1

houten / gemetselde tuinafscheiding

€ 143

/ m1

Hekwerk, staal

€ 121

/ m1

Gaashekwerk tot 2m

€ 55

/ m1

 

 

 

Bedrijfshallen

Gemetselde wandconstructie:

 

 

Bedrijfshal tot 3m hoog

€ 76

/ m3 bruto inhoud

Bedrijfshal tussen 3 en 6m hoog

€ 74

/ m3 bruto inhoud

Tussenvloer in de hal extra

€ 77

/ m² BVO

Bedrijfskantoor

€ 255

/ m² BVO

Systeembouw

 

 

Hal tot 6m hoog

€ 65

/ m3 bruto inhoud

Hal hoog tussen 6 en 9m

€ 63

/ m3 bruto inhoud

Hal hoger dan 9m, opp kleiner dan 10.000 m2

€ 61

/ m3 bruto inhoud

Hal hoger dan 9m, opp groter dan 10.000 m2

€ 50

/ m3 bruto inhoud

Tussenvloer in de hal extra

€ 83

/ m² BVO

Kantoorvloer in de hal extra

€ 135

/ m² BVO

Open loods

€ 155

/ m² BVO

Semi-permanente unit

€ 261

/ m3 bruto inhoud

Loods/voorraadschuur

€ 44

/ m3 bruto inhoud

Romneyloods

€ 99

/ m² BVO

 

 

 

Overige gebouwen

Winkel kleiner dan 400m2

€ 672

/ m² BVO

Winkel groter dan 400m2

€ 790

/ m² BVO

Supermarkt/uitbreiding supermarkt

€ 519

/ m² BVO

Kantoor

€ 920

/ m² BVO

Hotel

€ 1.065

/ m² BVO

Horeca

€ 989

/ m² BVO

Sporthal

€ 1.371

/ m² BVO

Kleed- en kantineruimte

€ 1.117

/ m² BVO

Scholen/kinderdagverblijven

€ 1.133

/ m² BVO

Noodscholen/-lokalen

€ 602

/ m² BVO

Ziekenhuis

€ 2.382

/ m² BVO

Gezondheidscentrum

€ 1.232

/ m² BVO

Autowerkplaats

€ 637

/ m² BVO

Garage met showroom

€ 715

/ m² BVO

wijziging draagconstructie of brandwerende scheiding

€ 158

/ m1

 

 

 

Industriefunctie

Veestal (open gevels)

€ 291

/ m² BVO

Veestal (dichte gevels)

€ 324

/ m² BVO

Kelder onder veestal

€ 171

/ m² BVO

Kippenstal

€ 239

/ m² BVO

Paardenstal

€ 418

/ m² BVO

Manege

€ 276

/ m² BVO

 

 

 

Overige agrarische bedrijfsgebouwen

Opslagloods agrarisch (spouwmuur traditioneel)

€ 296

/ m² BVO

Opslagloods agrarisch (systeembouw)

€ 170

/ m² BVO

Prefab werktuigen/opslagloods (stalen gevels)

€ 147

/ m² BVO

Aardappelloods

€ 362

/ m² BVO

Nertsen

€ 167

/ m² BVO

 

 

 

Mest silo/kelder

Bovengronds van staal en/of hout systeembouw

€ 32

/ m3 bruto inhoud

Kelder

€ 261

/ m² BVO

Sleufsilo

€ 263

/ m1

 

 

 

Parkeerkelder

Gedeeltelijk boven- of ondergronds

€ 536

/ m² BVO

Geheel ondergronds

€ 884

/ m² BVO

Geheel bovengronds

€ 440

/ m² BVO

Parkeerkelder onder gebouw

€ 494

/ m² BVO