Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hulst

Subsidieplafonds en grondslagen 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHulst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieplafonds en grondslagen 2020
CiteertitelSubsidieplafonds Gemeente Hulst 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hulst/CVDR37514/CVDR37514_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020Nieuwe regeling

12-12-2019

gmb-2019-309043

Nr. 165790

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieplafonds en grondslagen 2020

De raad van de gemeente Hulst;

 

Gelezen het raadsvoorstel inzake de vaststelling van de subsidieplafonds en subsidiegrondslagen voor 2020 in de Lijst subsidieplafonds en grondslagen 2020

BESLUIT:

De subsidieplafonds en subsidiegrondslagen voor 2019 vast te stellen, zoals in de hierna opgenomen Lijst subsidieplafonds en grondslagen 2020.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hulst van 12 december 2019.

De gemeenteraad van de gemeente Hulst,

De Raadsgriffier,

De Raadsvoorzitter,

Lijst Subsidieplafonds Gemeente Hulst 2020

 

Nr.

Beleidsveld

Subsidievorm

Grondslag-omschrijving

Plafond 2019

Plafond 2020

opm

 

Onderwijs

 

 

 

 

 

1.1

Educatie en Beroepsonderwijs (vervallen)

 

 

 

 

 

1.2

Inburgering nieuwkomers (vervallen)

 

 

 

 

 

1.3

Inburgering oudkomers (vervallen)

 

 

 

 

 

2.

Voor- en Vroegschoolse Educatie

Budgetsubsidie

conform VVE-beleidsnota Sterker Verder

€ 162.000,00

€ 220.000,00

rijksverg.

3.1

Aanvullend vormingsonderwijs: godsdienstonderwijs

Waarderings-subsidie

Bedrag per leerling met een minimum van € 500,- per jaar per organisatie

€ 4.467,00

€ 4.467,00

 

3.2

Aanvullend vormingsonderwijs: vormings- en ontwikkelingswerk (vervallen)

 

 

 

 

 

4.1

Ondersteuning regulier onderwijs: schoolbegeleiding (vervallen)

Budgetsubsidie

Regionale afspraken

 

 

 

4.2

Ondersteuning regulier onderwijs: ISK (vervallen)

 

 

 

 

 

5.

Verkeerseducatie

Waarderings-subsidie

 

6.103,00

6.103,00

 

 

Totaal onderwijs

 

 

€ 172.570,00

€ 230.570,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociaal-Cultureel werk

 

 

 

 

 

6.

Gemeenschapscentra / dorpshuizen

Waarderings-subsidie

Maatwerkgrondslag op basis van uitvoerings-overeenkomst

€ 328.281,00

€ 328.281,00

exc. Den Dullaert

7.

Wijk- en dorpsraden

Waarderings-subsidie

Per wijk- of dorpsraad: een vast bedrag en een bedrag afhankelijk van de kern.

€ 12.490,00

€ 15.000,00

aanp. Grond-slag

8.

Opbouwwerk (vervallen)

 

 

 

 

 

9a.

GVK-regeling (voorheen peuterspeelzaal)

 

 

€ 146.227,00

€ 146.227,00

 

9b.

Compensatie-regeling ondergrens

 

 

€ 10.445,00

€ 10.445,00

 

10.1

Jeugdwerk: organisaties met een activiteiten-programma

Waarderings-subsidie

Bedrag per deelnemer/lid

€ 20.491,00

€ 20.491,00

 

10.2

Jeugdwerk: éénmalige activiteiten ten behoeve van jeugd

Waarderings-

subsidie

Bij 20-100 deelnemers: € 106,63 per activiteit

€ 797,00

€ 797,00

 

10.3

Jeugdwerk: voorzieningen met een activiteiten-programma en eigen accommodatie

Waarderings-subsidie

Maatwerkgrondslag op basis van een uitvoerings-overeenkomst

€ 25.574,00

€ 25.574,00

 

10.4

Jeugdwerk: ondersteunende organisaties

Budgetsubsidie

Maatwerkgrondslag op basis van een uitvoerings-overeenkomst en regionale afspraken

€ 151.480,00

€ 151.480,00

 

10.5

Jeugdwerk: muziek en zang

Waarderings-subsidie

vervallen

 

 

 

11.

Ondersteunend ouderenwerk

Waarderings-subsidie

Bedrag per lid

€ 5.403,00

€ 5.403,00

 

 

Totaal Sociaal-Cultureel werk

 

 

€ 701.188,00

€ 703.698,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maatschappelijke zorg en hulpverlening

 

 

 

 

 

12.1

Coördinerend ouderenwerk

Budgetsubsidie

Maatwerkgrondslag op basis van uitvoerings-overeenkomst

€ 354.514,00

€ 354.514,00

 

12.2

Diensten bij wonen en zorg

Budgetsubsidie

Maatwerkgrondslag op basis van uitvoerings-overeenkomst

€ 104.447,00

€ 104.447,00

 

12.3

Dagbesteding

Budgetsubsidie

Maatwerkgrondslag op basis van uitvoerings-overeenkomst

€ 91.783,00

€ 91.783,00

 

13.

Algemeen Maatschappelijk Werk

Budgetssubsidie

Maatwerkgrondslag op basis van uitvoerings-overeenkomst

€ 254.634,00

€ 254.634,00

 

14.

Aanvullende maatschappelijke hulpverlening

Budget en/of waarderings-subsidie

Maatwerkgrondslag op basis van uitvoerings-overeenkomst

€ 43.861,00

€ 43.861,00

 

15.

Maatschappelijke zorg

Waarderings-subsidie

€ 106,- voor organisaties gevestigd in de gemeente Hulst

€ 1.500,00

€ 1.500,00

 

16.

Mantelzorg en Vrijwilligerswerk

Waarderings-subsidie

Maatwerkgrondslag op basis van uitvoerings-overeenkomst

€ 106.419,00

€ 106.419,00

 

 

Totaal Maatschappelijke zorg en hulpverlening

 

 

€ 957.158,00

€ 957.158,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volksgezondheid

 

 

 

 

 

17.1

Ongevallen en rampenbestrijding: ambulancevervoer (vervallen)

 

 

 

 

 

17.2

Ongevallen en rampenbestrijding: Mug-helikopter

Waarderings-subsidie

Een bedrag per organisatie.

€ 2.640,00

€ 2.640,00

 

17.3

Ongevallen en rampenbestrijding: Rode Kruis

Waarderings-subsidie

Maatwerkgrondslag op basis van uitvoerings-overeenkomst

€ 6.742,00

€ 6.742,00

 

18.

Collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg

 

Maatwerkgrondslag

€ 16.719,00

€ 16.719,00

 

19.

RIO (vervallen)

 

 

 

 

 

20.

EHBO (inclusief Hart Veilig Wonen)

Waarderings-subsidie

Per organisatie een vast bedrag.

€ 19.415,00

€ 19.415,00

 

21.

Belangenorganisaties gezondheidszorg

Waarderings-subsidie

Per organisatie een vast bedrag.

€ 248,00

€ 248,00

 

 

Totaal volksgezondheid

 

 

€ 45.764

€ 45.764

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport

 

 

 

 

 

22.1

Sportverenigingen zonder eigen accommodatie

Waarderings-subsidie

 

 

 

samenv. 22.2

22.2

Sportverenigingen met eigen accommodatie

Budgetsubsidie

 

€ 313.314,00

€ 321.147,00

index CBS

23.

Stimulering specifieke doelgroepen

Waarderings-subsidie

Bondsclubs: Bedrag per jeugdlid of aangepaste sporter

€ 39.641,00

€ 39.641,00

 

 

 

 

Niet-Bondsclubs: Bedrag per jeugdlid of aangepaste sporter

 

 

 

24.

Buitengewone sportevenementen

Waarderings-subsidie

Per evenement op lokaal niveau: € 54,-

€ 10.000,00

€ 10.000,00

 

 

 

 

Per evenement op regionaal niveau: € 271,-

 

 

 

 

 

 

Per evenement op nationaal niveau: € 1.066,-

 

 

 

 

 

 

Per evenement op internationaal niveau: € 2.133,-

 

 

 

 

Totaal Sport

 

 

€ 362.955

€ 370.788

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunst en Cultuur

 

 

 

 

 

25.

Bibliotheekwerk

Budgetsubsidie

Maatwerkgrondslag obv uitvoerings-overeenkomst

€ 496.842,00

€ 496.842,00

 

 

 

 

Bieb op school

€ 68.887,00

€ 68.887,00

 

26.1

Muziek- en Kunstonderwijs: Muziekschool (vervallen)

 

 

 

 

 

26.2

Muziek- en Kunstonderw.: Kreatieve Vorming

Budgetsubsidie

Maatwerkgrondslag op basis van uitvoerings-overeenkomst

€ 91.561,00

€ 91.561,00

 

26.3

Muziek- en Kunstonderwijs: Kunst en Cultuur in het regulier onderwijs (vervallen)

 

 

 

 

 

27.1

Amateurkunst-beoefening: Muziekverenigingen, majorettengroepen en showbands

Waarderings-subsidie

Basisbedrag muziekvereniging

€ 56.861,00

€ 56.861,00

 

 

 

 

Basisbedrag majorettengroep

 

 

 

 

 

 

Bedrag per lid per muziekvereniging.

 

 

 

 

 

 

Bedrag per lid vd majorettengroep

 

 

 

 

 

 

Toeslag jeugdlid majorettengroep

 

 

 

 

 

 

Bijdrage concours muziekvereniging

 

 

 

 

 

 

Bijdrage concours majorettengroep

 

 

 

27.2

Amateurkunst-beoefening: Zang-, dans- en toneel

Waarderings-subsidie

Basisbedrag concertkoor

€ 16.730,00

€ 16.730,00

 

 

 

 

Basisbedrag kinderkoor

 

 

 

 

 

 

Basisbedrag kerkkoor

 

 

 

 

 

 

Basisbedrag toneelvereniging

 

 

 

 

 

 

Basisbedrag dansgroep

 

 

 

 

 

 

Bedrag per lid

 

 

 

 

 

 

Toeslag per jeugdlid

 

 

 

28.1

Culturele evenementen

Waarderings-subsidie

Evenement op niveau 1: € 2.666,40

€ 86.801,89

€ 87.311,00

 

 

 

 

Evenement op Niveau 2: € 1.599,90

 

 

 

 

 

 

Evenement op Niveau 3: € 533,30

 

 

 

 

 

 

Evenement op Niveau 4: € 106,67

 

 

 

 

 

 

Vooraf overeengekomen projecten tegen vooraf overeengekomen totaalsubsidie

 

 

 

28.2

Bijzondere culturele evenementen

Waarderings-subsidie

Per evenement met regionale uitstraling: € 266,64

€ 12.637,00

€ 12.637,00

 

 

 

 

Per evenement met nationale uitstraling: € 549,12

 

 

 

 

 

 

Per evenement met internationale uitstraling: € 2.666,40

 

 

 

29.

Volkscultuur

Waarderings-subsidie

Bedrag per carnavalsvereniging voor jeugdactiviteiten

€ 19.638,00

€ 19.638,00

 

 

 

 

Bedrag per carnavalsvereniging voor een optocht met praalwagens

 

 

 

 

 

 

Sinterklaas en Koningsdag basisbedrag

 

 

 

 

 

 

Variabel bedrag Sinterklaas en Koningsdag per kind

 

 

 

 

 

 

Bedrag per overige volkscultuur organisatie

 

 

 

30.1

Cultuurhistorische Waarden: Cultuurhistorische Verenigingen

Waarderings-subsidie

Vast bedrag per organisatie

€ 4.092,00

€ 4.092,00

 

30.2

Cultuuhistorische Waarden: Musea

Waarderings-subsidie

Vast bedrag per museum

€ 12.397,00

€ 12.397,00

 

 

Totaal Kunst en Cultuur

 

 

€ 866.447

€ 866.956

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recreatie en toerisme

 

 

 

 

 

31.

Toerisme

Budgetsubsidie

Maatwerk-grondslagen op basis van uitvoerings-overeenkomst

€ 137.091,00

€ 137.091,00

 

32.

Recreatieve voorzieningen

Budgetsubsidie

Maatwerk-grondslagen op basis van uitvoerings-overeenkomst

€ 352.407,00

€ 361.218,00

index CBS

 

 

 

Bedrag per kinderboerderij

 

 

 

 

Totaal recreatie en toerisme

 

 

€ 489.498

€ 498.309

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overig

 

 

 

 

 

33.

Natuur en milieu

Waarderings-subsidie

Bedrag per organisatie

€ 1.567,00

€ 1.567,00

 

34.

Oud papier

Waarderings-subsidie

Bedrag per kg ingezameld papier

€ 90.000,00

€ 90.000,00

vast bedrag

35.

Dierenbescherming

Waarderings-subsidie

Regionale afspraken

€ 14.053,00

€ 14.053,00

 

36.

Promotie Centrumgedeelte Stad Hulst

Waarderings-subsidie

Vooraf overeengekomen projecten tegen een vooraf overeengekomen totaalsubsidie

€ 98.985,00

€ 98.985,00

 

37.

Wonen

Waarderings-subsidie

Bedrag per organisatie

€ 1.394,00

€ 1.394,00

 

38.

Gevelrenovatie (vervallen)

 

 

 

 

 

39.

Economische ontwikkelingen

Waarderings-subsidie

Regionale afspraken

 

 

 

40.

Emancipatie

Waarderings-subsidie

Vast bedrag bij minder dan 50 deelnemers/leden

€ 383,00

€ 383,00

 

 

 

 

Vast bedrag bij 50 deelnemers/leden of meer

 

 

 

41.

Internationale ontwikkelingen in Europees verband/ jumelageactiviteiten (vervallen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breedtesport

 

 

 

 

 

42.

Breedtesport

budgetsubsidie

Maatwerkgrondslag op basis van uitvoerings-overeenkomst

€ 146.450,00

€ 146.450,00

 

43.

Breedtesport: innovatieve projecten sportverenigingen

Waarderings-subsidie

 

€ 4.360,00

€ 4.360,00

 

 

Totaal overige

 

 

€ 357.192

€ 357.192

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

 

€ 3.952.772

€ 4.030.435