Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hulst

Besluit tot aanwijzing plaatsen betaald parkeren en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen van parkeerapparatuur

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHulst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit tot aanwijzing plaatsen betaald parkeren en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen van parkeerapparatuur
CiteertitelAanwijzingsbesluit betaald parkeren 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2019.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hulst/CVDR600419/CVDR600419_1.html
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hulst/CVDR613816/CVDR613816_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020Nieuwe regeling

17-12-2019

gmb-2019-314536

Besluitenlijst d.d. 17 december 2019

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit tot aanwijzing plaatsen betaald parkeren en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen van parkeerapparatuur

Het college van de gemeente Hulst;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 december 2019;

gelet op de van kracht zijnde Parkeerverordening en artikel 8 van de van kracht zijnde Verordening parkeerbelastingen;

Besluit:

 

 • I.

  de plaatsen, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de van kracht zijnde Verordening parkeerbelastingen mag worden geparkeerd vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 1 “Plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren”;

   

 • II.

  de plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de van kracht zijnde Verordening parkeerbelastingen, vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 2 “Plaatsen waar met een vergunning mag worden geparkeerd”;

   

 • III.

  te bepalen dat dit besluit openbaar wordt gemaakt door bekendmaking in het elektronisch gemeenteblad;

   

 • IV.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van:

  1 januari 2020 voor de parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2 van de van kracht zijnde Verordening parkeerbelastingen, onder gelijktijdige intrekking van onderhavige bepalingen in het vorige aanwijzingsbesluit betaald parkeren.

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 december 2019

De secretaris,

De burgemeester,

Bijlage 1 “Plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren”

1a Plaats en tijdstip betaald parkeren

 

De parkeerduur is onbeperkt. De per keer mogelijk te betalen parkeertijd is afhankelijk van de parkeerapparatuur. De plaatsen en het tijdstip waarop tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de van kracht zijnde Verordening parkeerbelastingen mag worden geparkeerd, zijn:

 

Tabel A:

Maandag tot en met zaterdag:

Straatnaam:

Geldig:

van

Tot en met

Paardenmarkt

10.00 uur

18.00 uur

Godsplein

10.00 uur

18.00 uur

’s-Gravenhofplein

10.00 uur

18.00 uur

Grote Markt

10.00 uur

18.00 uur

Oranjebolwerk

10.00 uur

18.00 uur

Steenpit

10.00 uur

18.00 uur

Houtmarkt

10.00 uur

18.00 uur

Kleine Bagijnestraat

10.00 uur

18.00 uur

Schuttershof

10.00 uur

18.00 uur

Zomerstraat

10.00 uur

18.00 uur

Nieuweweg

10.00 uur

18.00 uur

Brouwersplein

10.00 uur

18.00 uur

Broodmarkt/Kruideniersplein

10.00 uur

18.00 uur

Piersenstraat

10.00 uur

18.00 uur

Potterstraat

10.00 uur

18.00 uur

Moervaartstraat

10.00 uur

18.00 uur

Smedenplein

10.00 uur

18.00 uur

Hoveniersstraat

10.00 uur

18.00 uur

Walmolenstraat

10.00 uur

18.00 uur

Koekebakkersplein

10.00 uur

18.00 uur

Minderbroedersstraat

10.00 uur

18.00 uur

Vestdijkstraat

10.00 uur

18.00 uur

Frans van Waesberghestraat

10.00 uur

18.00 uur

Lange Bellingstraat

10.00 uur

18.00 uur

Korte Bellingstraat

10.00 uur

18.00 uur

Bellinghof

10.00 uur

18.00 uur

Refugium

10.00 uur

18.00 uur

Asschepoort/Paardenmarkt

10.00 uur

18.00 uur

Minnebrugstraat

10.00 uur

18.00 uur

H. Geesthuisplein

10.00 uur

18.00 uur

Baudeloo

10.00 uur

18.00 uur

Houtenkwartier

10.00 uur

18.00 uur

Kloostergang

10.00 uur

18.00 uur

Pottebakkersplein

10.00 uur

18.00 uur

Overdamstraat

10.00 uur

18.00 uur

Kleine Zwanenstraat

10.00 uur

18.00 uur

Grote Zwanenstraat

10.00 uur

18.00 uur

Beestenmarkt

10.00 uur

18.00 uur

Gentsepoort

10.00 uur

18.00 uur

Gentsestraat

10.00 uur

18.00 uur

Oude Havensteeg

10.00 uur

18.00 uur

Dubbele Poort

10.00 uur

18.00 uur

Basiliekstraat

10.00 uur

18.00 uur

Steenstraat

10.00 uur

18.00 uur

Cornelis de Vosplein

10.00 uur

18.00 uur

Grote Bagijnestraat

10.00 uur

18.00 uur

Pottersstraat

10.00 uur

18.00 uur

Bakkersstraat

10.00 uur

18.00 uur

Korte Nieuwstraat

10.00 uur

18.00 uur

Lange Nieuwstraat

10.00 uur

18.00 uur

Walstraat

10.00 uur

18.00 uur

Heidenskwartier

10.00 uur

18.00 uur

Fruiteniersplein

10.00 uur

18.00 uur

Beenhouwersstraat

10.00 uur

18.00 uur

Bonte-Hondstraat

10.00 uur

18.00 uur

Tuinstraat

10.00 uur

18.00 uur

Asscheboomgaard

10.00 uur

18.00 uur

Kreupelstraat

10.00 uur

18.00 uur

Korenmarkt

10.00 uur

18.00 uur

Vismarkt

10.00 uur

18.00 uur

Princebolwerk

10.00 uur

18.00 uur

Solmsbolwerk

10.00 uur

18.00 uur

Galgenbolwerk

10.00 uur

18.00 uur

Nassaubolwerk

10.00 uur

18.00 uur

Oranjebolwerk

10.00 uur

18.00 uur

 

Tabel B:

 

Zondag

Straatnaam:

Geldig:

Van

Tot en met

Paardenmarkt

12.00 uur

18.00 uur

Godsplein

12.00 uur

18.00 uur

’s-Gravenhofplein

12.00 uur

18.00 uur

Grote Markt

12.00 uur

18.00 uur

Oranjebolwerk

12.00 uur

18.00 uur

Steenpit

12.00 uur

18.00 uur

Houtmarkt

12.00 uur

18.00 uur

Paardenmarkt

12.00 uur

18.00 uur

Kleine Bagijnestraat

12.00 uur

18.00 uur

Schuttershof

12.00 uur

18.00 uur

Zomerstraat

12.00 uur

18.00 uur

Nieuweweg

12.00 uur

18.00 uur

Brouwersplein

12.00 uur

18.00 uur

Broodmarkt

12.00 uur

18.00 uur

Kruideniersplein

12.00 uur

18.00 uur

Piersenstraat

12.00 uur

18.00 uur

Potterstraat

12.00 uur

18.00 uur

Moervaartstraat

12.00 uur

18.00 uur

Smedenplein

12.00 uur

18.00 uur

Hoveniersstraat

12.00 uur

18.00 uur

Walmolenstraat

12.00 uur

18.00 uur

Koekebakkersplein

12.00 uur

18.00 uur

Minderbroedersstraat

12.00 uur

18.00 uur

Vestdijkstraat

12.00 uur

18.00 uur

Frans van Waesberghestraat

12.00 uur

18.00 uur

Lange Bellingstraat

12.00 uur

18.00 uur

Korte Bellingstraat

12.00 uur

18.00 uur

Bellinghof

12.00 uur

18.00 uur

Refugium

12.00 uur

18.00 uur

Asschepoort

12.00 uur

18.00 uur

Minnebrugstraat

12.00 uur

18.00 uur

H. Geesthuisplein

12.00 uur

18.00 uur

Baudeloo

12.00 uur

18.00 uur

Houtenkwartier

12.00 uur

18.00 uur

Kloostergang

12.00 uur

18.00 uur

Pottebakkersplein

12.00 uur

18.00 uur

Overdamstraat

12.00 uur

18.00 uur

Kleine Zwanenstraat

12.00 uur

18.00 uur

Grote Zwanenstraat

12.00 uur

18.00 uur

Beestenmarkt

12.00 uur

18.00 uur

Gentsepoort

12.00 uur

18.00 uur

Gentsestraat

12.00 uur

18.00 uur

Oude Havensteeg

12.00 uur

18.00 uur

Dubbele Poort

12.00 uur

18.00 uur

Basiliekstraat

12.00 uur

18.00 uur

Steenstraat

12.00 uur

18.00 uur

Cornelis de Vosplein

12.00 uur

18.00 uur

Grote Bagijnestraat

12.00 uur

18.00 uur

Pottersstraat

12.00 uur

18.00 uur

Bakkersstraat

12.00 uur

18.00 uur

Korte Nieuwstraat

12.00 uur

18.00 uur

Lange Nieuwstraat

12.00 uur

18.00 uur

Walstraat

12.00 uur

18.00 uur

Heidenskwartier

12.00 uur

18.00 uur

Fruiteniersplein

12.00 uur

18.00 uur

Beenhouwersstraat

12.00 uur

18.00 uur

Bonte-Hondstraat

12.00 uur

18.00 uur

Tuinstraat

12.00 uur

18.00 uur

Asscheboomgaard

12.00 uur

18.00 uur

Kreupelstraat

12.00 uur

18.00 uur

Vismarkt

12.00 uur

18.00 uur

Korenmarkt

12.00 uur

18.00 uur

Princebolwerk

12.00 uur

18.00 uur

Solmsbolwerk

12.00 uur

18.00 uur

Galgenbolwerk

12.00 uur

18.00 uur

Nassaubolwerk

12.00 uur

18.00 uur

Oranjebolwerk

12.00 uur

18.00 uur

 

1b Wijze van betalen

 

 • 1.

  Ter zake van het betaald parkeren in de gebieden genoemd in tabel A en B geschiedt het in werking stellen van de parkeerapparatuur door het inwerpen van muntstukken van euro 0,10, euro 0,20, euro 0,50, euro 1,00 of euro 2,00 dan wel door middel van een rekening-gebonden kaart of door middel van een centrale computer.

 • 2.

  Er dienen ten minste zoveel muntstukken in de parkeerapparatuur te worden geworpen als nodig zijn en/of er dient voldoende saldo te staan op de rekening waaraan de rekening-gebonden kaart is gekoppeld als nodig om de gewenste parkeerduur te kunnen parkeren.

 • 3.

  Indien bij het betaald parkeren op straat – met uitzondering van het betaald parkeren op parkeerterreinen welke zijn voorzien van een slagboom – gebruik wordt gemaakt van parkeerapparatuur welke na inwerking stelling een parkeerkaartje afgeeft, dient dit parkeerkaartje met de tijdsaanduiding aan de bovenzijde op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig te worden aangebracht.

Bijlage 2 “Plaatsen waar met een vergunning mag worden geparkeerd”

 

 • 1.

  De plaatsen waar onbeperkt mag worden geparkeerd met een vergunning, genoemd in artikel II, van de tarieventabel als bedoeld in artikel 2, lid b, van de van kracht zijnde Verordening parkeerbelastingen zijn:

   

  Tabel A:

  Maandag tot en met zondag:

  Straatnaam:

  Paardenmarkt

  Godsplein

  ’s-Gravenhofplein

  Grote Markt

  Oranjebolwerk

  Steenpit

  Houtmarkt

  Kleine Bagijnestraat

  Schuttershof

  Zomerstraat

  Nieuweweg

  Brouwersplein

  Broodmarkt/Kruideniersplein

  Piersenstraat

  Potterstraat

  Moervaartstraat

  Smedenplein

  Hoveniersstraat

  Walmolenstraat

  Koekebakkersplein

  Minderbroedersstraat

  Vestdijkstraat

  Frans van Waesberghestraat

  Lange Bellingstraat

  Korte Bellingstraat

  Bellinghof

  Refugium

  Asschepoort/Paardenmarkt

  Minnebrugstraat

  H. Geesthuisplein

  Baudeloo

  Houtenkwartier

  Kloostergang

  Pottebakkersplein

  Overdamstraat

  Kleine Zwanenstraat

  Grote Zwanenstraat

  Beestenmarkt

  Gentsepoort

  Gentsestraat

  Oude Havensteeg

  Dubbele Poort

  Basiliekstraat

  Steenstraat

  Cornelis de Vosplein

  Grote Bagijnestraat

  Pottersstraat

  Bakkersstraat

  Korte Nieuwstraat

  Lange Nieuwstraat

  Walstraat

  Heidenskwartier

  Fruiteniersplein

  Beenhouwersstraat

  Bonte-Hondstraat

  Tuinstraat

  Asscheboomgaard

  Kreupelstraat

  Korenmarkt

  Vismarkt

  Princebolwerk

  Solmsbolwerk

  Galgenbolwerk

  Nassaubolwerk

  Oranjebolwerk

   

  Tabel B:

  Maandag tot en met zondag (Medewerkersvergunning):

  Straatnaam:

  Princebolwerk

  Solmsbolwerk

  Galgenbolwerk

  Nassaubolwerk

  Oranjebolwerk

   

 • 2.

  In afwijking van het bovenstaande geldt dat ter zake van het parkeren met een vergunning, zoals opgenomen in artikel II, onderdeel 4 van de tarieventabel behorende bij de ‘van kracht zijnde Verordening parkeerbelastingen’ (Parkeerschijfvergunning) de maximale parkeerduur per dag is beperkt tot vier uur op de plaatsen zoals aangegeven onder bijlage 1, tabel A.

 • 3.
  • a.

   Ter zake van het parkeren met een bezoekersvergunning overeenkomstig artikel II, onderdeel 5 van de tarieventabel behorende bij de ‘van kracht zijnde Verordening parkeerbelastingen’ geldt dat per bezoekersvergunning (Kraskaartvergunning) maximaal gedurende een dagdeel op de onder artikel 1 van bijlage 2 van dit besluit opgenomen plaatsen mag worden geparkeerd;

  • b.

   Onder een dagdeel zoals genoemd in lid a van dit artikel wordt verstaan:

   • -

    van 10.00 - 13.00 uur en van 13.00 uur-18.00 uur op maandag t/m zaterdag;

   • -

    van 12.00 uur - 18.00 uur op zondag.

  • c.

   Betaling van parkeerbelasting via de onder a genoemde bezoekersvergunning vindt plaats middels het wegkrassen van de juiste dag, datum en dagdeel aan de voorzijde van de kraskaart. Wegkrassen dient plaats te vinden bij aanvang van het parkeren.

 • 4.

  In afwijking van het bovenstaande geldt dat ter zake van het parkeren met een vergunning, zoals opgenomen in artikel II, onderdeel 6 en 9 van de tarieventabel behorende bij de ‘van kracht zijnde Verordening parkeerbelasting’ (Medewerkersvergunning en dagkaart) dat het parkeren met deze vergunning beperkt is tot het gebied zoals opgenomen in Tabel B van bijlage 2 “plaatsen waar met een vergunning mag worden geparkeerd”.