Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Mandaatbesluit Sociaal Domein, onderdeel Participatiewet en aanverwante dienstverlening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit Sociaal Domein, onderdeel Participatiewet en aanverwante dienstverlening
CiteertitelMandaatbesluit Sociaal Domein, onderdeel Participatiewet en aanverwante dienstverlening
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 10:1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-03-2019Nieuwe regeling

12-12-2017

gmb-2019-52030

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit Sociaal Domein, onderdeel Participatiewet en aanverwante dienstverlening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem,

 

overwegende dat de gemeente met ingang van 1 januari 2018 de gemeente Alphen aan den Rijn het uitsluitende recht heeft toegekend voor de uitvoering van de arbeidsinschakeling van de doelgroep(en) Participatiewet, inclusief de ondersteuning van de huidige WSW-medewerkers en inwoners die vallen onder Beschut Werken;

 

dat met ingang van die datum werkzaamheden op het gebied van de Participatiewet en aanverwante dienstverlening worden uitgevoerd door medewerkers van de gemeente Alphen aan den Rijn;

 

gelet op de bepalingen van afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten:

 

vast te stellen het navolgende Mandaatbesluit Sociaal Domein, onderdeel Participatiewet en aanverwante dienstverlening

Omschrijving van de be­voegdheid

Bestuursorgaan

Mandaat

Specifie­ke bepalingen

Besluiten op grond van de Participatiewet en aanverwante dienstverlening:

1. taken, verplichtingen en activiteiten voor Arbeidsinschakeling in overeenstemming met de Participatiewet, de Centrumregeling en de Werkgeversdienstverlening (de arbeidsinschakeling van de doelgroepen als genoemd in art. 7 lid 1 van de Participatiewet; Inwoners die Begeleid werken bij een reguliere werkgever, Inwoners die in het Doelgroep-register vermeld staan, Inwoners met een indicatie Beschut Werken, Inwoners met een WSW-indicatie).

2. taken, verplichtingen en activiteiten voor Inkomensondersteuning in overeenstemming met de Participatiewet, de Verordening Sociaal Domein Kaag en Braassem en de daarbij behorende nadere regels Sociaal Domein.

3. werkzaamheden die verband houden met bezwaar en beroep en handhaving.

4. taken, verplichtingen en werkzaamheden die voortvloeien uit de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening, doorverwijzing naar Future Investment B.V. en het borgen van afspraken voortvloeiende uit het contract met Future Investment

 

B&W

a. directeur gemeente Alphen aan den Rijn met ondermandaat aan:

b. medewerkers gemeente Alphen aan den Rijn

 

m.u.v. het vaststellen van nadere regels en beslissen op bezwaarschriften

Besluiten op grond van de Verordening Sociaal Domein Kaag en Braassem en de Nadere Regels Sociaal Domein Kaag en Braassem

B&W

a. manager gemeente Alphen aan den Rijn met ondermandaat aan:

b. medewerkers gemeente Alphen aan den Rijn

m.u.v. het vaststellen van nadere regels en beslissen op bezwaarschriften en klachten

Het mandaatbesluit treedt in werking op de dag volgende op die van de publicatie in het Gemeenteblad.

 

Roelofarendsveen,12 december 2017

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem,

de gemeentesecretaris,

M.E.Spreij

de burgemeester,

mr. K.M. van derVelde-Menting