Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Wijziging Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWijziging Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen
CiteertitelWijziging Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenOntwerp collegebesluit bijlage 2 artikel 13 APV.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Kaag%20en%20Braassem/CVDR153405/CVDR153405_5.html

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

art. 5:8 APV Kaag en Braassem

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021wijziging aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen

14-04-2020

gmb-2020-101385

Tekst van de regeling

Intitulé

Wijziging Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen

 

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maken bekend dat zij in hun vergadering d.d. 14 april 2020 een ontwerp-besluit hebben vastgesteld tot wijziging van artikel 13 van het “Algemeen Aanwijzingsbesluit APV Kaag en Braassem 2012” d.d. 3 juli 2012 waardoor het DOSR- parkeerterrein en het Schoolbaan-parkeerterrein in Roelofarendsveen als parkeerterreinen voor grote voertuigen, zoals bedoeld in de APV, met ingang van 1 januari 2021 zullen komen te vervallen.

Dit besluit ligt met ingang van 23 april 2020 gedurende zes weken, derhalve tot en met 3 juni 2020, ter inzage. Gedurende deze termijn hebben belanghebbenden de mogelijkheid tot het naar voren brengen van hun schriftelijke of mondelinge zienswijzen bij genoemd college.

Het adres voor het insturen van zienswijzen is : College van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem, Postbus 1, 2370 AA Roelofarendsveen, of per e-mail : info@kaagenbraassem.nl.