Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Besluit vaststellen Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT 2016)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit vaststellen Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT 2016)
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageGIBIT 2016

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 231 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek BES

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Aanbestedingwet

burgerlijk wetboek 6, artikel 231

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2020nieuwe regeling

31-03-2020

gmb-2020-105056

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit vaststellen Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT 2016)

 

Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maakt bekend dat zij op 31 maart 2020 de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT 2016) heeft vastgesteld.