Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Nadere regels als bedoeld in artikel 9 van de Schepenverordening Kaag en Braassem 2009: Maten van woonschepen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels als bedoeld in artikel 9 van de Schepenverordening Kaag en Braassem 2009: Maten van woonschepen
CiteertitelNadere regels als bedoeld in artikel 9 van de Schepenverordening Kaag en Braassem 2009: Maten van woonschepen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Schepenverordening Kaag en Braassem 2009, art. 9

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-11-2009Nieuwe regeling

10-11-2009

Witte Weekblad, 25-11-2009

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels als bedoeld in artikel 9 van de Schepenverordening Kaag en Braassem 2009: Maten van woonschepen

 

 

Artikel 1 Maten van woonschepen gelegen langs de oostelijke oever van de Rijpweteringsevaart te Rijpwetering

Voor de woonschepen gelegen langs de oostelijke oever van de Rijpweteringsvaart te Rijpwetering gelden de volgende lengte-, breedte- en hoogtematen: een maximale lengte van 23 meter, een maximale breedte van 5 meter en een maximale goothoogte van 3,45 meter gerekend vanaf de waterlijn en een maximale nokhoogte van 4,00 meter vanaf de waterlijn. Indien gangboorden, balkons of andere aanbouwsels op of aan het woonschip zijn aangebracht is een maximale breedtemaat toegestaan van 5,5 meter gerekend vanaf de oever.

Artikel 2 Maten van woonschepen gelegen in de Noorderringsloot te Oude Wetering

Voor de woonschepen gelegen in de Noorderringsloot te Oude wetering gelden de volgende lengte- breedte- en hoogtematen: een maximale lengte van 20 meter, een maximale breedte van 4,5 meter en een maximale hoogte van 4,5 meter gerekend vanaf de waterlijn.

Artikel 3 Maten van woonschepen gelegen in de kom van Rijnsaterwoude

Voor de woonschepen gelegen in de kom van Rijnsaterwoude (Woudsedijk en Leidse Vaart) gelden de volgende lengte- breedte- en hoogtematen: een maximale lengte van 22 meter, een maximale breedte van 5,5 meter (incl. gangboorden) en een maximale hoogte van 4 meter gerekend vanaf de waterlijn.

Artikel 4 Maten van woonschepen gelegen in de kom van Leimuiden

Voor de woonschepen gelegen in de kom van Leimuiden (Molenkade en Noordeinde) gelden de volgende lengte- breedte- en hoogtematen: een maximale lengte van 22 meter, een maximale breedte van 5,5 meter (incl. gangboorden) en een maximale hoogte van 4 meter gerekend vanaf de waterlijn.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de openbare bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Kaag en Braassem op 10 november 2009

de gemeentesecretaris,              de burgemeester,M.E. Spreij                                      H.B. Eenhoorn