Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Uitvoeringsbesluit m.b.t. het parkeren van vrachtauto’s binnen de bebouwde kom

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit m.b.t. het parkeren van vrachtauto’s binnen de bebouwde kom
CiteertitelUitvoeringsbesluit m.b.t. het parkeren van vrachtauto’s binnen de bebouwde kom
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening, art. 5.1.7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-07-200919-07-2012Nieuwe regeling

23-06-2009

Witte Weekblad, 01-07-2009

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit m.b.t. het parkeren van vrachtauto’s binnen de bebouwde kom

 

 

Artikel 1  

Burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem

Overwegende, dat in artikel 5.1.7 eerste lid en tweede lid onder a van de Algemene Plaatselijke Verordening Kaag en Braassem het volgende is bepaald: ‘Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter te parkeren op de weg of op een openbare parkeergelegenheid binnen de bebouwde kom van de gemeente. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor het parkeren: op de daartoe door het college aangewezen wegen of parkeergelegenheden’;

dat door de plaatsing van voormelde voertuigen een buitensporig beslag wordt gelegd op de beschikbare parkeerruimte binnen de bebouwde kom van de gemeente, die vaak reeds beperkt is, en de parkeermogelijkheid voor personenauto’s wordt beperkt;

dat zij het parkeren van voormelde voortuigen binnen de bebouwde kom tevens schadelijk achten voor het uiterlijk aanzien van de gemeente;

dat binnen de bebouwde kom zich ook bedrijventerreinen, parkeerterreinen en weggedeelten bevinden waar zich deze nadelige effecten niet voordoen;

gelet op artikel 5.1.7 eerste lid en tweede lid onder a van de Algemene Plaatselijke Verordening Kaag en Braassem;

besluiten:

 • 1.

  de volgende wegen en parkeerterreinen binnen de bebouwde kom aan te wijzen waar het toegestaan is om voertuigen die, met inbegrip van de lading, een lengte hebben van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter, te parkeren:- DOSR-parkeerterrein te Roelofarendsveen- De Lasso en De Lasso-Zuid te Roelofarendsveen- het parkeerterrein van de Schoolbaan te Roelofarendsveen;- het parkeerterrein van het Hertogsperk te Rijpwetering- de Wilgenlaan te Woubrugge;- de Waaier, Overloop en Oostenweg te Leimuidenzulks m.u.v. de weggedeelten en/of tijden waarop op basis van een (tijdelijk) verkeersbesluit het parkeren verboden is en de eggedeelten waar belijning voor het parkeren van personenauto’s is aangegeven;

 • 2.

  te bepalen dat het op het DOSR-parkeerterrein en op het parkeerterrein van de Schoolbaan verboden is vrachtauto’s met draaiende koelmotoren te parkeren tussen 23.00 uur en 07.00 uur;

 • 3.

  dit besluit openbaar bekend te maken en de inwerkingtreding te bepalen op de dag volgende op die van de publicatie in het Witte Weekblad;

 • 4.

  een afschrift van dit besluit te sturen naar:a. de politie, district Rijn- en Veenstreek;b. de hoofden van de afdelingen Ruimtelijke Ontwikkeling en Openbare Ruimte.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van de gemeente Kaag en Braassem op

de gemeentesecretaris,                                           de burgemeester,M.E. Spreij                                                                   H.B. Eenhoorn