Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kampen

Uitvoeringsbesluit opkoopregister APV

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKampen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit opkoopregister APV
CiteertitelUitvoeringsbesluit opkoopregister APV
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene Plaatselijke Verordening Kampen 2001, art. 2.5.2.
 2. Art. 2 Uitvoeringsbesluit ex art. 437, eerste lid Wetboek van Strafrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-10-2017wijz. onderdeel 1

08-06-2017

gmb-2017-178501

17INT02029
14-11-201219-10-2017Nieuwe regeling

05-11-2012

De Brug, 13-11-2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit opkoopregister APV

De burgemeester van de gemeente Kampen,

 

Overwegende dat:

 • ·

  artikel 2.5.2 van de Algemene plaatselijke verordening Kampen 2001 bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register;

 • ·

  artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit ter uitvoering van artikel 437, eerste lid van het Wetboek van Strafrecht bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte en ongeregelde goederen die hij verworven of voorhanden heeft indien hij een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register houdt;

 • ·

  dat het digitaal Opkopersregister dat de handelaren gaan gebruiken kan worden gekoppeld aan een landelijk systeem waarin gestolen goederen worden geregistreerd. Indien een handelaar een gestolen goed registreert, maakt het systeem hiervan een melding waardoor gestolen goederen snel worden getraceerd en heling op een effectieve wijze kan worden tegengegaan.

   

Gelet op het bepaalde in artikel 2.5.2 van de Algemene plaatselijke verordening Kampen 2001 en artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht;

 

besluit:

 

 • 1.

  dat het Digitale Opkopersregister (DOR) wordt aangewezen als doorlopend en gewaarmerkt register voor de in- en verkoop van gebruikte of ongeregelde goederen;

 • 2.

  dat dit besluit de dag na de bekendmaking in De Brug in werking treedt.

   

Aldus vastgesteld op 5 november 2012

 

De burgemeester voornoemd,

Drs. Mr. B. Koelewijn