Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kollumerland en Nieuwkruisland

Verordening tot wijziging van de Verordening onroerende zaak-belastingen 2007 (7e wijziging)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKollumerland en Nieuwkruisland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot wijziging van de Verordening onroerende zaak-belastingen 2007 (7e wijziging)
CiteertitelVerordening tot wijziging van de Verordening onroerende zaak-belastingen 2007 (7e wijziging)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

wijzigingsverordening

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 220

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-11-201101-01-2013wijziging, art. 5 Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2007

10-11-2011

KollumerCourant, 23-11-2011

FZBS-Financiën/Dde J

Tekst van de regeling

Intitulé

“Verordening tot wijziging van de Verordening onroerende zaak-belastingen 2007” ( 7e wijziging)

De Raad van de Gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland:

gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders van 26-09-2011;

gelet op artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet;

b e s l u i t ;

vast te stellen de volgende verordening:

“Verordening tot wijziging van de Verordening onroerende zaak-belastingen 2007” ( 7e wijziging)

Artikel I

Artikel 5, wordt als volgt:

 • 1.

  Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt voor:

  • a.

   de gebruikersbelasting: 0,1433 %

  • b.

   bij de eigenarenbelasting

   • 1.

    voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen: 0,0930 %;

   • 2.

    voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen: 0,1802 %.

Artikel II

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 november 2011.

, de voorzitter

, de griffier