Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Krimpen aan den IJssel

Overig besluit van algemene strekking van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel houdende nadere regels betreffende het voorzieningenfonds Nadere regels voorzieningenfonds 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKrimpen aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOverig besluit van algemene strekking van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel houdende nadere regels betreffende het voorzieningenfonds Nadere regels voorzieningenfonds 2015
CiteertitelNadere regels voorzieningenfonds 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is opnieuw bekendgemaakt op 15 augustus 2016.

Deze regeling heeft de vroegst mogelijke datum van inwerkintreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 1.7 Verordening Voorzieningenfonds Krimpen aan den IJssel 2015
 2. art. 1.8 Verordening Voorzieningenfonds Krimpen aan den IJssel 2015
 3. art. 4:81 Awb
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-08-2016nieuwe regeling

16-12-2014

Gemeenteblad 2016, 111677

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels voorzieningenfonds 2015

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel;

Gelet op artikel 1.7 en 1.8 verordening Voorzieningenfonds Krimpen aan den IJssel 2015 en;

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t e n :

Artikel 1. Begrippen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze nadere regels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de wet en de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2. Lijst van instellingen

 • 1.

  De volgende lidmaatschappen komen in aanmerking voor een tegemoetkoming:

  • -

   Zaalsporten

  • -

   Veldsporten

  • -

   Denksporten

  • -

   Dansen- Ballet

  • -

   Fitness, Taekwondo, Slender You en dergelijke

  • -

   Vogelsportvereniging en hondentraining

  • -

   Bibliotheek

  • -

   EHBO

  • -

   Contributie voor Automobielclub

  • -

   Contributie voor Film- Video- Computervereniging

  • -

   Contributie voor Muziek- en Zangvereniging

  • -

   Contributie voor Volkstuinvereniging

  • -

   Contributie voor Postzegelvereniging

  • -

   Contributie voor culturele verenigingen, stichtingen en instellingen

  • -

   sociaal-culturele-, hobby- of sportieve activiteiten.

  • -

   Avondvierdaagse

  • -

   Nutscursussen

  • -

   Rotterdampas

  • -

   Schoolreisje, Schoolkamp en Werkweek

  • -

   Ouderbijdrage voor schoolfonds

  • -

   Zwemlessen

  • -

   Belbus

Artikel 3. Inkomensgrenzen

 • 1.

  De netto inkomensgrenzen worden gelijk gesteld aan 110% van de geldende bijstandsnorm zoals vastgelegd in de Participatiewet.

Artikel 4. Citeertitel

 • 1.

  Deze nadere regels worden aangehaald als “Nadere regels voorzieningenfonds 2015”.

Artikel 5. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2015.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente

Krimpen aan den IJssel van 16 december 2014

De secretaris, De burgemeester,