Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Krimpen aan den IJssel

Verordening Elektronische kennisgevingen MRDH 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKrimpen aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Elektronische kennisgevingen MRDH 2015
CiteertitelVerordening Elektronische kennisgevingen MRDH 2015
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-201420-12-201431-12-2014Onbekend

19-12-2014

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Elektronische kennisgevingen MRDH 2015

 

 

Verordening elektronische kennisgevingen Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2015

Het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag,

gezien het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 19 december 2014;

Besluit:

vast te stellen de:

VERORDENING ELEKTRONISCHE KENNISGEVINGEN METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG 2015

Artikel 1

Berichten als bedoeld in artikel 2:14, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht, die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, worden uitsluitend elektronisch verzonden, tenzij de wet een andere wijze voorschrijft.

Artikel 2
  • 1.

    De elektronische verzending van de berichten, bedoeld in artikel 1, geschiedt in het publicatieblad als bedoeld in artikel 32ja Wet gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast kan hetzelfde bericht ook in de Staatscourant worden gepubliceerd.

  • 2.

    Indien verzending op de in het eerste lid bepaalde wijze niet mogelijk is, wordt gepubliceerd in de Staatscourant of op een andere geschikte wijze.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking met terugwerkende kracht tot en met 20 december 2014.

Artikel 4

Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening elektronische kennisgevingen Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2015.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag op 19 december 2014

de secretaris, de voorzitter,