Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Krimpen aan den IJssel

Besluit van de invorderingsambtenaar van de gemeente Krimpen aan den IJssel houdende mandaat ambtenaar invordering van havengelden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKrimpen aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de invorderingsambtenaar van de gemeente Krimpen aan den IJssel houdende mandaat ambtenaar invordering van havengelden
CiteertitelMandaatbesluit ambtenaar in verband met de invordering van havengelden
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt voorgaande versies.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-07-2019nieuwe regeling

01-07-2019

gmb-2019-160899

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de invorderingsambtenaar van de gemeente Krimpen aan den IJssel houdende mandaat ambtenaar invordering van havengelden

De invorderingsambtenaar van de gemeente Krimpen aan den IJssel; 

 

b e s l u i t : 

 

De opzichter van het team Beheer Binnendienst (de havenmeester) te mandateren om namens hem de invordering in eerste aanleg te doen van de kennisgevingen havengelden. 

 

Aan de mandatering wordt de voorwaarde verbonden dat schriftelijk ondermandaat van bovengenoemde bevoegdheid in overleg met de invorderingsambtenaar mogelijk is 

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en vervangt voorgaande versies. 

 

Krimpen aan den IJssel, 1 juli 2019

De invorderingsambtenaar van de gemeente Krimpen aan den IJssel, 

M.M. Clement