Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Krimpen aan den IJssel

Besluit van de invorderingsambtenaar van het team Financieel Beheer van de gemeente Krimpen aan den IJssel houdende regels omtrent mandaat ambtenaar invordering van van leges

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKrimpen aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de invorderingsambtenaar van het team Financieel Beheer van de gemeente Krimpen aan den IJssel houdende regels omtrent mandaat ambtenaar invordering van van leges
CiteertitelMandaatbesluit ambtenaar in verband met de invordering van van leges
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt voorgaande versies.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-07-2019nieuwe regeling

01-07-2019

gmb-2019-161061

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de invorderingsambtenaar van het team Financieel Beheer van de gemeente Krimpen aan den IJssel houdende regels omtrent mandaat ambtenaar invordering van van leges

De invorderingsambtenaar van het team Financieel Beheer van de gemeente Krimpen aan den IJssel; 

 

b e s l u i t :  

 

de medewerkers Dienstverlening E van het team Burgerzaken te mandateren om namens hem op te treden in de volgende situatie: 

 

  • de invordering in eerste aanleg van kennisgevingen op basis van de legesverordening 

 

Aan de mandatering wordt de voorwaarde verbonden dat ondermandaat van bovengenoemde bevoegdheid niet mogelijk is. 

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en vervangt voorgaande versies. 

Krimpen aan den IJssel, 1 juli 2019

De invorderingsambtenaar van de gemeente Krimpen aan den IJssel, 

M.M. Clement