Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Laarbeek

Verordening alleenrecht schoonmaak gemeentelijke gebouwen Laarbeek

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLaarbeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening alleenrecht schoonmaak gemeentelijke gebouwen Laarbeek
CiteertitelVerordening alleenrecht schoonmaak gemeentelijke gebouwen Laarbeek
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-06-2016Onbekend

02-06-2016

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening alleenrecht schoonmaak gemeentelijke gebouwen Laarbeek

 

 

 

Verordening alleenrecht schoonmaak gemeentelijke gebouwen Laarbeek

Artikel 1 Alleenrecht

1.De gemeente wil voor de inkoop van diensten met betrekking tot de schoonmaakwerkzaamheden voor onbepaalde tijd gebruik maken van de in artikel 11 van de Europese richtlijn 2014/24/EU en artikel 2.24 sub a van de Aanbestedingswet 2012 geboden mogelijkheid van vrijstelling van de aanbestedingsplicht door middel van toekenning van een alleenrecht.

Artikel 2 Sociale werkvoorziening

1.In verband met sociaal maatschappelijke factoren is het van gemeentelijk belang dat de werkzaamheden middels de in artikel 1 genoemde mogelijkheid kunnen worden gegund aan een sociale werkvoorziening.

Artikel 3 Begrenzen

1.Het is mogelijk om de toepassing van het uitsluitend recht als bedoeld in deze verordening te begrenzen in/naar tijd (duur) en geografische omvang.

Artikel 4 Aanwijzingsbesluit

  • 1.

    Het college van Burgemeester en wethouders stelt door middel van een aanwijzingsbesluit vast welke sociale werkvoorziening de opdracht gegund gaat krijgen. Deze sociale werkvoorziening is te allen tijde werkzaam in de regio van Laarbeek of heeft een relatie met de sociale werkvoorziening in de regio van Laarbeek.

  • 2.

    De opdrachtverstrekking vindt plaats op basis van een overeenkomst waarin wordt bepaald welke taken, tegen welke condities en voorwaarden, voor welke marktconforme tarieven en gedurende welke periode de werkzaamheden worden uitgevoerd.

  • 3.

    Het college van Burgemeester en wethouders is te allen tijde bevoegd de in lid 1 van dit artikel bedoelde aanwijzing in te trekken.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking van het besluit.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening alleenrecht schoonmaak gemeentelijke gebouwen Laarbeek’.